Публикация

Дискусия за правата в здравеопазването


Обществена дискусия, посветена на здравеопазването, ще се проведе днес във Видин. Тя е организирана от Центъра за защита правата в здравеопазването.

По време на срещата ще бъдат разисквани въпроси, отнасящи се до правата и задълженията на пациентите и лекарите. Експерти, медици, адвокати и граждани ще обсъдят начините за подобряване на здравното обслужване.


Коментари