Публикация

Хронична диария - диагностични и терапевтични подходи

Хронична диария - диагностични и терапевтични подходи

автор М. Мирчев

Клиника по гастроентерология,

УМБАЛ "Св.Марина" - Варна

 

Хроничната диария (ХД) засяга ежегодно около 5% от населението. Дефинира се като наличие на 3 и повече дефекации дневно или количество над 300 г/ден в продължение на повече от 4 седмици. Патогенетично ХД се дължи на нарушения в паракринната, имунната. нервната и ендокринната регулаторни системи, в резултат на което се повлияват чревният пермеабилитет, транспорт, мотилитет и метаболизъм. С изключение на инфекция при имунокомпрометирани пациенти, в повечето случаи ХД е неинфекциозна по своя характер. Най-често тя протича със стеаторея, има възпалителна компонента или е с воднист характер.

Освен рутинните изследвания,

в т.ч. анамнеза, физикален преглед, лабораторни и образни изследвания, вкл. ендоскопски и хистологични, в изясняването на етиологията на ХД значение имат и тегло на изпражненията, концентрация на електролити, рН, наличие на окултно кървене и левкоцити, измерване загубата на мазнини, скрининг за употреба на лаксативи и др. Хромограмин А. серотонин, гастрин, У1Р, соматостатин, хистамин. метанефрин, 5-ОН индолоцетна киселина се определят при съмнение за невроендокринен тумор; при щитовидна патология се провеждат стимулиране с АСТН,

ниво на ТSН и др.

Уместен е задълбочен анализ

на хранителния режим, провеждане на дихателен тест с Н2, оценка на лактазен дефицит при съмнение за въглехидратна малабсорбция. Емпиричната терапия при ХД не е за предпочитане. Използват се за кратък период ензимни препарати, медикаменти, свързващи жлъчните киселини, пробиотици или фибри. Някои синдроми, протичащи с ХД. изискват специфично лечение след изключваме на други причини.

Такива са например: синдромът на дразнимото дебело черво и микроскопският колит, при които трябва да се изключат въглехидратна малабсорбция, глутенова ентеропатия и диария, предизвикана от ексцес на жлъчни киселини; диария след хирургични резекции; диария при продължителен болничен престой (асоциирана пр димно с Сl.Difficile); диария при прекомерна употреба на лаксативи; идиопатична секреторна диария и диария с неясна етиология.

 


Резюме -  "Хронична диария - диагностични и терапевтични подходи". 

XIII Национален конгрес по гастроентерология

Коментари