Публикация

Течни колекции при остър панкреатит - поведение

Течни колекции при остър  панкреатит - поведение

Автори: З. Дунков, К. Кацаров, А. Кацаров, И. Попадийн, К. Сапунджиев

Клиника по гастроентерология и хепатология,

ВМА, София

 

Острият панкреатит представлява остро възпаление на панкреасната жлеза. характеризиращо се със силна коремна болка и рязко покачзване на серумните нива на панкреасните ензими. Етиологичните причини могат да бъдат от различно естество, като най-честите са билиарната обструкция (оледохолитиаза) и вредната употреба на алкохол. Част от усложненията при острото възпаление на панкреаса представляват образуването на течни колекции.

 

Панкреатичните течни колекции се срещат в до 50% от случите при остър панкреатит и могат да бъдат разделени на два вида - остри и хронични в зависимост от давността на заболяването и от наличието или отсъствието на отграничаваща ги стена. Друга характеристика, която може да различи течните колекции, е тяхното съдържимо. В диагностичен план основни техники, които се предпочитат са абдоминалната ехография, компютърната томография, ядрено-магнтиният резонанс и ехо-ендоскопията (освен диагностичен и терпевтичен метод).

 

Поведението при образувана вече течна колекция и симптоми от страна пациента включва перкутанен или ендоскопски дренаж или оперативна намеса. При сравнение между различните методики ендоспопският дренаж се доказва като най-рационалния поради по-малкате си инванзимност, усложнения и рецидиви, по-малкия болничен престой и по-ниската си цена.

 

Заключение: Симптоматичните течни колекции изискват дренаж, като най-ефикасен метод представлява ендоскоспкият дренаж

 


Резюме -  "Течни колекции при остър панкреатит - поведение". 

XIII Национален конгрес по гастроентерология

Коментари