Публикация

30% от българските ученици са с наднормено тегло - живеят нездравословно

30% от българските ученици са с наднормено тегло - живеят нездравословно

Според данни на Европейската асоциация за изследване на затлъстяването едно от четири деца в училищна възраст страда от наднормено тегло в Европейския съюз. България е една от страните с висока честота на наднормено тегло и затлъстяване в детска възраст заедно с Гърция, Чехия и Великобритания. Последното национално проучване на храненето на населението показа, че средно около 30% от момичетата и момчетата в тази възраст са с наднормено тегло и около 13% със затлъстяване. Наблюдава се леко намаление в честотата на затлъстяване сред момичетата, но все още е с висока честота. Лошите хранителни навици в комбинация със заседнал начин на живот са предпоставка за метаболитни нарушения още в детска възраст. Световната здравна асоциация признава затлъстяването като заболяването, което води до над 195 усложнения.

Най-честите заболявания вследствие затлъстяване са:

Данни от европейско проучване, в което БАСОРД бе партнъор, показаха, че децата от 6-9 годишна възраст в България прекарват средно 26 часа/ седмично пред екран, в сравнение с децата в Холандия, които прекарват средно 14 часа/ седмично пред екран.

С цел превенция на здравето

БАСОРД създаде "Училище за здраве за деца, родители и учители", което се провежда вече шест поредни години. Тази година инициативата се проведе под патронажа на Г-н Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването. До сега в това „Училище за здраве – за деца, родители и учители“ се включиха 560 родители с децата си от 6 до 9-годишна възраст. За 6 дни родители с децата си и учители  преминават обучение за принципите на здравословния начин на живот – балансирано хранене, съчетано с физическа активност.

България е партнъор на европейския поект за превенция на захарен диабет тип 2

сред лица със затлъстяване и с предиабет. Резултатите, които бяха представени миналата седмица на Еропейския конгрес за изследване на диабета, показаха, че средната редукция на тегло от 10 % намалява значително риска от развитието на захарен диабет тип 2 и други метаболитни усложнения, както и увеличава качеството на живот и подобрява здравето като цяло. На края на 3 годишния период на интервенция чрез диета и физическа активност, само 4 % развиват диабет, а останалите 96% са без диабет.

Коментари