Публикация

Болници и аптеки получават пари за април


Националната здравноосигурителна каса е изпратила днес към районните каси разрешение за извършване на плащания към договорните партньори. Средствата са в размер на 101 718 000 и са за дейност, извършена през април.

86 069 000 ще бъдат изплатени за болнична помощ. Аптеките ще получат 15 649 000 лв. за отчетен период 16-30 април.

Касата съобщава още, че желанието на ръководство на институцията е плащанията към договорните партньори да се стабилизират, като се спазват регламентираните в Националния рамков договор срокове.


Коментари