Публикация

Екстрактът от жълт кантарион е подходящ за продължително лечение на депресия

Екстрактът от жълт кантарион е подходящ за продължително лечение на депресия

Почти всеки пети човек в пълнолетна възраст е преминал през епизоди на депресия през живота си. Наред с конвенционалните антидепресанти в медицинската практика вече са се утвърдили и препарати на растителна основа. Безспорен първенец в това отношение е жълтият кантарион, чиито качества за лечение на лека до умерена депресия са проверени в редица проучвания. За разлика от фармакологичните лекарствени средства, препаратите съдържащи екстракти от билката Hypericum perforatum нямат сериозни странични ефекти. Според учените положителният ефект при депресия се дължи на веществата хиперицин, хиперфорин, ксантони и флавоноиди, които се съдържат в жълтия кантарион.  

Remotiv

 

Ето повече за някои от проучванията на фитопродукта Remotiv (Ze 117), производство на швейцарската компания Целлер, (Zeller AG).  

Дългосрочният ефект на лечението с жълт кантарион (Hypericum perforatum) е проследен от екип учени в Швейцария при 440 пациенти с лека до умерена депресия съгласно МКБ-10. Наблюдението с фокус върху безопасността и ефективността на екстракта Ze 117 (Hypericum perforatum) е продължило една година.

В продължение на 12 месеца пациентите получавали дневно по 500 mg екстракт от жълт кантарион (Ze 117). Критериите за оценка са: безопасност (честота на нежеланите събития) и повлияване на депресията (HAM-D, CGI). 217  пациенти (49%) съобщават за 504 нежелани събития, 30 (6%) от които вероятно са свързани с лечението. Най-честите събития, свързани с лечението, са били стомашно-чревни и кожни оплаквания.

Няма установена възрастова разлика по отношение на безопасността на приложеното лекарство.

Дългосрочният прием за 1 година на продукта не е довел до промени в клиничните лабораторни данни и електрокардиографските изследвания. Индексът на телесната маса (ИТМ) също не се променил. Средните резултати от HAM-D намаляват постоянно от 20,58 при изходно ниво до 12,07 на 26-та седмица и до 11,18 на 52-та седмица. Средните CGI резултати намаляват от 3,99 на 2,20 на 26-та седмица и 2,19 на 52-та седмица.

Това дава основание на учените да заключат, че екстрактът ZE 117 от жълт кантарион (St. John's wort, Hypericum perforatum ) е безопасен и ефективен начин за лечение на лека до умерена депресия за дълги периоди от време. Той е особено подходящ и за профилактика на рецидивите.(1)

 

Друго проучване на екип от Факултета по фармакология на Университета в Берн, Швейцария, се занимава с метаболизма на норепинефрин и серотонин в мозъка на плъхове, както и с намаляване на броя на 3-адренорецепторите върху култивирани мозъчни клетки от гризачи.

Проучването сравнило ефективността на екстракта Ze 117 с тези на трицикличните (ТСА) и селективните антидепресанти от типа SSRI. Дозо-зависимо инхибиране се наблюдава при усвояването на NE и 5-НТ в мозъчната тъкан.

Екстрактът Ze 117 е по-селективен за поемане на NE, отколкото за усвояването на 5-НТ. Максималната степен на инхибиране на поглъщането чрез екстракт от Ze 117 е сравнима с тази на имипрамин (IMI), дезипрамин (DMI) или флувоксамин за 5-НТ, но тя е по-ниска за транспортирането на NE, отколкото степента, получена от синтетичните антидепресанти. Хроничната експозиция (8 дни) на конфлуентни С6-клетъчни култури на екстракт от Ze 117 води до дозозависима бета-адренорецепторна регулация, равна на тази, индуцирана от DMI - мощен ТСА. Нито един от тези ефекти не може да бъде постигнат поотделно с хиперицин или хиперфорин в съответстваща дозировка. Резултатите от проучването показват, че екстрактът Ze 117 от жълт кантарион има активен антидепресивен ефект, сравними с този на ТСА. (2)

 

Третото проучване е с фокус върху диференциалната терапия на леки до умерени депресивни епизоди с жълт кантарион. Авторите са експерти от компанията Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG, в Залцгитер, Германия.

Целта на тяхната работа е да се оценят специфичните депресивни симптоми, които са най-подходящи за терапия с екстракт от жълт кантарион Ze 117. Изследвана е ефективността му като антидепресант, както и неговата безопасност в комбинация с флуоксетин в многоцентрово перспективно рандомизирано двойно-сляпо паралелно групово проучване.

Амбулаторно са лекувани пациенти (n = 240, Ze 117=126, флуоксетин=114) с леки до умерени депресивни епизоди (ICD-10: F 32.0, F 32.1, HAMD range: 16-24). Едната група получавала екстракт от жълт кантарион (Ze 117, 500 mg на ден), а другата - флуоксетин (20 mg / ден), в продължение на 6 седмици.

Ефективността на антидепресанта е оценена с валидирания психометричен метод на HAMD. Степента на отговор по HAMD е 60% в групата Ze 117 в сравнение с 40% в групата с флуоксетин (p = 0,005). Освен това по време на лечението с жълт кантарион се наблюдавало значително понижение на депресивната тревога с 46% и симптомите на тревожност с 44%. Депресивната обструкция също намаляла с 44%, а нарушенията на съня с 43%.

Нежелани реакции са настъпили при 28 пациенти (25%) във групата с флуоксетина и при 18 (14%) от тази с препарата на растителна основа Ze 117 (p <0,07). Изводите са, че екстрактът от жълт кантарион е клинично ефективен, еквивалентен на флуоксетин по отношение на цялостните депресивни симптоми и основните симптоми при депресивни епизоди. Интересно е, че Ze 117 е особено ефективен при депресивни пациенти, които имат и симптоми на тревожност. Жълтият кантарион показва по-добри данни за безопасност и поносимост от флуоксетин.

 

 


(1) Линк: Long-term effects of St. John's wort (Hypericum perforatum) treatment: a 1-year safety study in mild to moderate depression.

(2) Линк:  St. John's wort extract Ze 117 (Hypericum perforatum) inhibits norepinephrine and serotonin uptake into rat brain slices and reduces 3-adrenoceptor numbers on cultured rat brain cells.

 

Коментари