Публикация

Доц. д-р Мария Токмакова, дм от секцията по Кардиология на МУ - Пловдив е новият председател на Дружеството на кардиолозите в България

Доц. д-р Мария Токмакова, дм от секцията по Кардиология на МУ - Пловдив е новият председател на Дружеството на кардиолозите в България

     На проведения XVI-ти Национален кардиологичен конгрес, един от най-големите научни форуми у нас, организиран от Българското кардиологично дружество, проведен от 4 до 7 октомври т. г. в кк Албена делегатите на Общото събрание на Дружеството избраха доц. д-р Мария Токмакова, дм за председател на УС от 2018 до 2020 г.

 

Доц. д-р Мария Токмакова, дм е един от най-активните и успешни млади учени от Секцията по кардиология към Първа катедра по вътрешни болести на МУ – Пловдив и началник Отделение по кардиология в УМБАЛ „Св. Георги”, Пловдив.

Доц. д-р М. Токмакова, дм
Доц.
М. Токмакова, дм, мзм

Има придобити специалности по вътрешни болести (2000 г.) и кардиология (2003 г.), както и образователна и научна степен „доктор” през 2000 г. От 2008 г. е „доцент” по кардиология в Първа катедра по вътрешни болести на МУ - Пловдив. През 2011 г. завършва магистратура по „здравен мениджмънт” към ФОЗ на МУ-Пловдив.

       Основните научни разработки на доц. Токмакова са в областта на: хронична сърдечна недостатъчност, кардиоваскуларен риск, патофизиология на дишането, функционален капацитет и сърдечна рехабилитация при болни с ХСН.         По данни от социалния й професионален профил доц. Токмакова има над 25 участия в национални и международни научни конференции и конгреси, в част от които и като гост-лектор. Тя има 40 публикации с общ IF 33.687 и индивидуален IF 5.401, от които 18 са на английски език, а 7 – в чужбина, както и 2 участия в монографии, една от които публикувана в САЩ, а също и над 200 цитирания в различни международни публикации.

 

      Тазгодишният 16-ти Национален кардиологичен конгрес събра  близо 1000 участници от страната, както и водещи чуждестранни специалисти. На конгреса бяха дискутирани последните новости в кардиологията, поднесени чрез фокус лекции, сесии, посветени на актуалните ръководни правила за поведение и клинични проучвания, променящи ежедневната клинична практика на лекарите кардиолози. За допълнителната интерактивност на събитието допринесоха и научните сесии на работните групи на ДКБ, обсъждане на предизвикателни клинични случаи и дебат-сесии. В програмата на конгреса традиционно са включени номинирани лекции на името на изтъкнати български учени кардиолози и научни сесии млад изследовател, с цел изграждане на мост между традициите и бъдещото развитие на дружеството.

Новост в XVI-тия Национален конгрес по кардиология бяха специалните сесии за практическо обучение в различни дялове на съвременната кардиология, както и сесии с представяне на оригинални научни разработки, проведени у нас през последните години.

         Организаторите отчетоха форума като максимално ползотворен, интерактивен и иновативен форум, отворен за дискусии и международен обмен на идеи и опит.

Използвана е информация от официалния сайт на ДКБ и здравни медии.

Прикачени файлове

pdf

Коментари