Публикация

НЗОК ще изплати дължимото към чуждите фондове в тригодишен срок

НЗОК ще изплати дължимото към чуждите фондове в тригодишен срок

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е обсъдил възможността задълженията към чуждите осигурителни фондове да се изплатят в тригодишен период, след което

плащанията да се извършват ритмично в рамките на европейските регламенти

Тези намерения намират отражение и в Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ЗБНЗОК) за 2019 г., който предстои да бъде приет.

 

Това каза Пламен Таушанов – член на Надзорния съвет на българския здравноосигурителен фонд, на станалата вече традиционна среща между представители на Главната асоциация на институциите за социална сигурност (ГАИСС) на Австрия и НЗОК, състояла се на 24 октомври т.г. в Централното управление на касата.

 

На срещата бяха дискутирани

параметрите за 2019 г. на Плана за разплащане на исковете за лечение на български граждани в австрийски лечебни заведения

съгласно европейските регламенти.

 

Петер Винигер – ръководител на Департамента по международни и европейски въпроси на ГАИСС на Австрия, изрази благодарността си за коректното спазване на Плана за разплащане за 2018 г. от страна на НЗОК, договорен на предишната среща между двете точки за контакти. Той подчерта и задоволството си от всекидневния електронен обмен на документи между двете институции.

Позитивните резултати

в изпълнението на Плана за 2018 г. са на база на изградените вече добри двустранни комуникации през последните години. В резултата на това Петер Винигер увери участниците в срещата, че отношението и лечението на българските пациенти в австрийските лечебни заведения е същото, както и на австрийските граждани.

Считаме, че главният фундамент на ЕС е еднаквото третиране на всички граждани в него, подчерта Петер Винигер.

Постигнато бе споразумение за параметрите на Плана за разплащанията през 2019 г. по австрийските искове

Към края на следващата година просрочени ще останат само искове, които са получени през първото полугодие на 2018 г.

 

Българската институция възнамерява в периода 2019-2021 г. да се издължи на австрийските фондове, като изпълни тригодишните параметри и след това да заплаща по реда на регламентите 18-месечните периоди на исковете.

 

В хода на разговорите представителите на ГАИСС споделиха, че в момента правителството на Австрия извършва мащабна реформа в социалната система, която ще приключи до 1 януари 2020 г.

Реформата

предвижда централизиране на дейността на здравноосигурителните фондове и увеличаване на квотата на държавата в тяхното управление.
Функциониращите в момента 21 социални осигурителни института ще централизират дейността си в 5 структури. Деветте провинциални каси ще се обединят в една.

 

ГАИСС се преобразува във Върховна асоциация на институциите за социална сигурност на Австрия. Това предложение на правителството е било внесено вчера (24 октомври) в австрийския Парламент за обсъждане и гласуване.
Реформирането на системата ще позволи правителството на Австрия да упражнява по-ефективен контрол върху разходването на средствата за здравеопазване.

Петер Винегер увери присъстващите на срещата, че планираната реформа няма да се отрази на вече изграденото партньорство между двете институции, тъй като Върховната асоциация на институциите за социална сигурност на Австрия е правоприемник на ГАИСС, а Департаментът по международни и европейски въпроси, който оглавява, преминава към новосъздадената структура в същия състав.

 

Той изрази увереност в продължаване на традиционно добрите и ползотворни контакти между двете институции.

Коментари