Публикация

Лутеинизиращ хормон (LH) спрямо човешки хорионгонадотропин (hCG) /ВИДЕО/

Лутеинизиращ хормон (LH) спрямо човешки хорионгонадотропин (hCG) /ВИДЕО/

Проучвания върху клиничното приложение на двата хормона през последните 20 години в репродуктивната медицина трупат доказателства за различните ефекти от прилагането им, което предполага преосмисляне на взаимозаменяемостта им.

 

  • LH и hCG са различни молекули, които действат върху един и същ рецептор в гранулоза клетките, но рецепторът е в състояние да диференцира и двете молекули, което води до различни сигнали (down regulation) и резултати след LH (антиапоптични и пролиферативни ефекти с фоликуларен растеж) и hCG (повишени апоптични сигнали и производство на прогестерон);
  • LH и hCG имат различен полуживот (6-10 и 48 часа, респективно), без акумулиране в серума и потискане (down regulation) на LH рецептора за LH спрямо hCG.

LH и hCG регулират специфични физиологични събития

Последните in vitro и in vivo данни показват, че LH и hCG не могат да се използват еквивалентно за клинично лечение.

 

Вижте повече във видеопрезентацията на доц. д-р Мария Юнакова, д.м.

BG/NONF/1018/0003b

 

Коментари