Публикация

На фокус – здравноосигурителният модел у нас

На фокус – здравноосигурителният модел у нас

В София днес беше открит VII-ият Национален конгрес на пациентските организации.

Поздравителни адреси по повод събитието отправиха Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), Българският лекарски съюз (БЛС), Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) и Българският червен кръст (БЧК).

 

Д-р Станимир Хасърджиев, председател на Националната пациентска организация, откри конгреса и приветства гостите: 150 души, представители на пациентски организации от цялата страна, съсловни организации, институции, индустрията и медиите, здравни специалисти.

 

С видео обръщение Филип Домански, представител на Европейската комисия от Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“, поздрави присъстващи и каза, че

българското здравеопазване е изправено пред редица предизвикателства

свързани с подобряване достъпа до здравни грижи, с необходимостта от повишаване на ефективността в системата и с намаляване на текучеството на кадрите. Той постави особен акцент върху необходимостта от намаляване на доплащането от джоба на пациентите.

 

Събитието започна с дискусионен панел на тема: „Здравноосигурителният модел в България – стъпки в правилната посока към здравеопазване, основано на стойността“.

 

В него се включиха д-р Даниела Дариткова-Проданова, председател на Комисията по здравеопазването към 44-ото Народно събрание, доц. Михаил Околийски, експерт в офиса на Световната здравна организация за България, д-р Надежда Тодоровска, заместник-председател на БЧК, Светла Несторова, председател на Асоциация на българските застрахователи, д-р Нели Нешева, член на УС на БЛС и Петя Недкова, председател на Националния съвет по качество в БАПЗГ.

 

Д-р Дариткова поздрави организаторите за положените усилия през годините, като подчерта, че

активната позиция на пациентските организации, които са безпристрастни, са гарант за една добра реакция в системата на здравеопазването

и трябва да бъдат коректив на всички в системата.

 

Тя поздрави Национална пациентска организация (НПО) за подновената национална представителност и подчерта, че е необходимо говорителите на пациентите да са легитимни, да подхождат отговорно и да имат коректен изказ и позитивни послания към обществото.

 

Доц. Михаил Околийски, експерт в офиса на Световната здравна организация, подчерта, че

това, което липсва в България, е добър контрол на разходите

и ефективното им разходване, основна причина за което е скъсаната връзка между превенция, диагностика, лечение и последващо проследяване.

 

Д-р Надежда Тодоровска, заместник-председател на БЧК, допълни, че когато се говори за превенция, трябва да се обърне внимание на интегрираните здравни социални услуги, които са незаменими за малките населени места, тъй като долекуването и дългосрочната грижа не са добре развити в България. Тя подчерта, че са необходими нови ефективни форми за предоставяне на здравни грижи и услуги, за да могат да се покрият нуждите на всички пациенти.

 

Светла Несторова, председател на Асоциация на българските застрахователи, обърна внимание на нуждата от консенсус, свързан с финансирането, по следните три точки:

 

  • Подобрен контрол на разходването на средства;
  • Прозрачност, която единната електронна система може да осигури;
  • Истинско остойностяване на услугите в системата на здравеопазването.

Тя подчерта, че независимо коя от предложените идеи за здравноосигурителен модел бъде разработена, това, което задължително трябва да бъде изпълнено, е

строга държавна регулация, контрол на работата и гарантиране на солидарния принцип

Д-р Нели Нешева, член на УС на БЛС, допълни, че българският лекар и пациентът са „едно цяло“ и не могат да съществуват един без друг. Тя призова, въпреки проблемите в системата, всички пациенти да имат хуманност и уважение към лекарите.

 

Петя Недкова, представител на БАПЗГ, подчерта, че трябва да има стандарти за качество, както и квалификация на персонала, които да са ясно разписани и пациентите да ги изискват, за да може да се получи комплексно и качествено обслужване.

 

В рамките на дискусионния панел се засегнаха и следните акценти:

 

  • липсата на единна здравна информационна система, която би могла да елиминира голяма част от съществуващите проблеми в момента;
  • ролята на общественото здравеопазване и значимостта на профилактиката на хроничните незаразни болести;
  • изграждане на поведение, насочено към водене на здравословен начин на живот.

Всички участници в дискусията за здравното осигуряване в България се обединиха около идеята, че независимо от това какъв здравноосигурителен модел бъде избран,

важно е да бъде запазен солидарният принцип

който да гарантира достъп на всички български пациенти, както и да се изработят механизми, чрез които да бъде намален процентът на доплащане от пациентите и ще се осъществява по-добър контрол на разходваните средства. Не на последно място, следва да се осигури и сигурност на работещите в системата на здравеопазването в България.

 

VII-ият Национален конгрес на пациентските организации продължава темата за електронното здравеопазване, значението на националните програми за скрининг и профилактика на социално значимите заболявания, употребата на биоподобните и генерични продукти и други.

 

През втория ден (27 октомври – събота) ще бъде гласуван меморандум от всички участници, в който ще бъдат изведени исканията на пациентите, насочени към

гарантиране на достъпа на всички до качествени здравни грижи

Документът ще бъде разпространен до всички медии, институции и политически партии.

Коментари