Публикация

Втори национален конгрес на рентгеновите лаборанти се провежда в Токуда

Втори национален конгрес на рентгеновите лаборанти се провежда в Токуда

Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда е домакин на Втория национален конгрес на рентгеновите лаборанти, който се провежда от днес до неделя в Аулата на болницата.

Събитието събра над 180 рентгенови лаборанти, медицински физици, медицински сестри и лекари

в направленията „Образна диагностика“, „Лъчетерапия“ и „Нуклеарна медицина“ за обсъждане и споделяне на опит относно актуалните теми в образните методи, радиационна защита, интересни случаи, проблеми и организация на ежедневната работа на специалистите в тези области.

 

Тази година конгресът включва международно участие с уъркшоп на тема „Радиационна защита при компютърната томография и интервенционална радиология“, който се провежда днес, 26 октомври, с подкрепата на Международната асоциация на рентгеновите лаборанти (ISRRT) и Европейската федерация на радиогрaфските дружества (EFRS).

 

В следващите два дни от събитието са предвидени

научни сесии в областите „Образна диагностика“, „Радиационна защита“, „Лъчелечение“

и сесия за разглеждане на обучението и образователните инициативи в медицинските области с използване на йонизиращи лъчения.

 

Активно участие в научните дискусии, лекции и презентации ще вземат рентгенови лаборанти, медицински сестри, лекари и медицински физици от Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда и Онкологичен център.

Конгресът ще завърши с Общо събрание на Българската асоциация на лаборантите в образната диагностика и терапия

 

БАЛОДТ е сдружение, което цели обединяването на рентгеновите лаборанти и специалистите, работещи в областта на образната диагностика и всички сфери на използване на йонизиращи лъчения в медицината, както и да съдейства за тяхното професионално развитие, специализиране и усъвършенстване.
Председател на Втория конгрес на рентгеновите лаборанти в образната диагностика и терапия е Надя Джанкова, старши рентгенов лаборант в Отделението по лъчелечение на Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център.

Коментари