Публикация

Випуск 1998 на Медицински университет- Плевен: 20 години от завършването

Випуск 1998 на Медицински университет- Плевен: 20 години от завършването

На 27 октомври празнувахме 20 години от завършването на Медицински университет- Плевен. Много от младите и успешни лекари в Плевен и страната са възпитаници на МУ Плевен от този випуск. Здраве и дръзновение, колеги!

Коментари