Публикация

Неалкохолна мастна чернодробна болест при деца и юноши

Неалкохолна мастна чернодробна болест при деца и юноши

Автори: М. Панайотова, Д. Кофинова, М. Байчева34,

П. Хаджийски, Р. Шентова, П. Янева

Отделение по Педиатрия, МБАЛ “Тракия" - гр. Стара Загора, Тракийски университет - гр. Стара Загора, Клиника по гастроентерология,

СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ ЕАД, гр. София, Медиццнски университет - гр. София

 

Затлъстяването е голям обществен и здравен проблем. С увеличаване на затлъстяването се увеличава делът на неалкохолната стеатозна чернодробна болест (NAFLD) при деца. Честотата на NAFLD варира от 3-10 % в детската популация, като достига до 60-70% при пациентите с метаболиген синдром. Засегнати са по-често деца с наднормено тегло (ВМI над 85 персантил) с преобладаване на мъжкия пол. NAFLD се счита за мултифакторно заболяване със значителна генетична предислозиция. Полиморфизми на цитокинови гени, отговарящи за възпалението и инсулиновата резистентност, са свързани с NAFLD. Съчетанието на антропометрични и лабораторни данни може да насочи към NAFLD.

Диагнозата се основава на

установяване на стеатоза в черния дроб в съчетание с рискови фактори (фамилност, обиколка на талията над 95 персантил за възрастта, дислипидемия). В малката възраст се налага изключване на друго метаболитно заболяване. Нормалните чернодробни ензими не изключват NAFLD.

 

Някои серумни биомаркери, отразяващи чернодробното възпаление и фиброза, дават обещаващи резултати, но изискват валидиране при деца. Редица образни методи навлизат в детска възраст за оценка степента на чернодробната фиброза. Референген стандарт остава чернодробната биолсия.

NAFLD често остава неразпозната при децата

Пациентите със затлъстяване трябва да имат скрининг за NAFLD чрез изследване на аминотрансферази и ехографско изследване, чернодробната фиброза може да се мониторира и с неиноазивни методи. Промяна в начина на живот и диетата са най-важните лечебни стратегии.

 


Резюме -  "Неалкохолна мастна чернодробна болест при деца и юноши". 

XIII Национален конгрес по гастроентерология

Коментари