Публикация

В рамките на честването на 70 години от основаването на Медицински колеж – Плевен се провежда Шестнадесета национална научна сесия за студенти и преподаватели

В рамките на честването на 70 години от основаването на Медицински колеж – Плевен се провежда Шестнадесета национална научна сесия за студенти и преподаватели

Започна Шестнадесетата юбилейна национална научна сесия за студенти и преподаватели, организирана от Медицински колеж към Медицински университет – Плевен (МУ–Плевен).

Тя се провежда в рамките на честванията на 70-годишнината от основаването на Медицински колеж – Плевен като самостоятелно медицинско училище. През изминалите години се утвърди традиция за тържествено отбелязване на празника. Планирани са и съпътстващи инициативи – срещи, дискусии, лекции на изтъкнати университетски преподаватели от страната. Тази година форумът ще се проведе на 29 и 30 октомври 2018 г. в залите на Университета. Откриването е на 29.10.2018 г., от 14.00 ч., в зала „АМБРОАЗ ПАРЕ“ на ТЕЛЕЦ при МУ – Плевен и включва:

Приветствие към участниците от Ректора на МУ–Плевен проф. д-р Славчо Томов, д.м.н.
Приветствие от Директора на Медицински колеж към МУ–Плевен доц. д-р Евгения Бързашка. д.м.
Пленарният доклад е на доц. д-р Мая Стоименова, дм, Ръководител катедра „Психиатрия и медицинска психология“, Медицински университет - Плевен и е на актуална тема: „Риск в психиатрията”.

В Шестнадесетата юбилейна национална научна сесия участват 98 студенти и преподаватели от специалностите „Медицински лаборант“, „Рентгенов лаборант“, „Помощник фармацевт“ и „Социални дейности“ на Медицински колеж към МУ–Плевен, Факултет „Обществено здраве“ на МУ– Плевен, студенти и преподаватели от други висши училища в страната:

Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ към Медицински университет – София
Медицински колеж към Медицински университет – Пловдив
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
СУ „Св. Кл. Охридски“, Биологически факултет, НЦОЗА, Дирекция „КССИ“, отдел „ОЗТ“
Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“ - Бургас, Катедра „Предклинични и клинични дисциплини“.
Със свои разработки в научната сесия участват и медицински специалисти от Клиника  по „Съдова хирургия” – ВМА София.

През двата дни на форума ще бъдат изнесени 23 доклада и ще бъдат представени 5 постера, разпределени в две секции: „Медико-диагностични дейности и Вария“ и „Социални и фармацевтични дейности“.

По време на тържественото отбелязване на 70-годишнина, което ще се състои на 30 октомври, от 14:00 часа в зала Магнум, Втора клинична база, научнопопулярна лекция на тема „Наркотиците – минало, настояще и бъдеще“ ще изнесе доц. Васил Атанасов, дх,  началник на токсохимична лаборатория във ВМА, преподавател в СУ „Св.Климент Охридски“ и председател на Експертния съвет по наркотични вещества към Националния съвет по наркотични вещества към Министерски съвет.

 

Коментари