Публикация

Грип-асоциирани неврологични усложнения – клинично протичане и прогностични фактори

Грип-асоциирани неврологични усложнения – клинично протичане и прогностични фактори

Лекцията е част от XII Национална конференция по Инфекциозни болести "Предизвикателства и проблеми на съвременната инфектология"

 

Автори: Пекова Л, П. Парушева, Г. Йосифова. Караславова, М. Фъртунова, М. Колева, В. Цонева, Кр. Найденов, М. Митев, Св. Ангелова, Н. Корсун

 

Презентацията можете да видите в прикачения файл>>>
 

 

 

Прикачени файлове

pdf

Коментари