Публикация

Пътеките за долекуване ще влязат в сила при промяна на НРД


Националната здравноосигурителна каса съобщи, че публикуваните вчера в „Държавен вестник” нови клинични пътеки могат да влязат в сила след промяна на Националния рамков договор за 2010 г. и подсигурено финансиране от бюджета на институцията.

Здравната каса, съвместно с Министерството на финансите, е предприела мерки за остойностяването на тези клинични пътеки, съгласно Закона за здравното осигуряване. Промяната на рамковия договор ще бъде обсъдена с Българския лекарски съюз на среща в края на юни.

Коментари