Публикация

Монографии за растителни вещества и препарати, включени в деветото издание на Европейската фармакопея

Монографии за растителни вещества и препарати, включени в деветото издание на Европейската фармакопея

На интернет страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата e публикуван

списък с наименованията на монографии за растителни вещества и препарати

включени в деветото издание (до допълнение 9.7) на Европейската фармакопея.

Със Заповед на министъра на здравеопазването

№ РД-01-112/21.04.2016 г. и нейните изменения се определя действащата фармакопея и датите за влизане в сила на текстовете на деветото издание. (График за публикуване и влизане в сила на деветото издание на Европейската фармакопея и допълненията към него.)

 

Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

pdf
pdf

Коментари