Публикация

Какви са предимствата на амбулаторната хирургия

Какви са предимствата на амбулаторната хирургия

В Европа и особено в САЩ  всяка втора  хирургична процедура се осъществява посредством еднодневна хирургия.  Здравните експерти очакват тази бройка  да се увеличи още през следващото десетилетие.

 

В същото време   в България все още много хора биват изпращани и приемани в болница по клинична пътека, без това изобщо да се налага. Там те  лежат  редом с пациенти, чието лечение изисква няколкодневен престой.   Това е в ущърб както на пациента, така и на здравната система като цяло. Губят се време и ресурси заради изискванията на здравната каса за минимален болничен престой при  здравословни проблеми, които  могат да бъдат разрешени чрез  еднодневна хирургия.

 

Какво представялва амбулаторната хирургия, наричана още  извънболнична или доболнична, в кои случаи се прилага,  за какви хора е подходяща и какви са нейните предимства - прочете в нашия сайт www.mclinic.bg

Коментари