Публикация

МУ-Варна издаде учебник по психиатрия за студенти и специализиращи лекари

МУ-Варна издаде учебник по психиатрия за студенти и специализиращи лекари

Медицински университет „Проф. д‐р Параскев Стоянов” ‐ Варна издаде учебник по психиатрия за студенти по медицина и специализиращи лекари на Катедрата по психиатрия и медицинска психология, който е под редакцията на проф. д-р Христо Кожухаров.

Учебникът е първо издание

и е предназначен както за студентите по медицина, които за първи път влизат в психиатрична клиника, така и за специализиращите психиатрия лекари.

 

„Ние сме съобразили техните потребности от знания и за периода след завършването, като се стремим да ги подготвим за психологичните аспекти на медицинската практика. Учебникът излага основните съвременни знания, необходими за разбиране на най‐честите психични разстройства. Той ще осигури полезно въведение в психиатрията. Необходимостта от основни знания и умения в областта на психичното здраве произтича от същината на клиничната работа. Всяко лечение налага досег със света на преживяванията у друг индивид.

Психиатрията е обект на много погрешни представи и митове

За голяма част от обществеността тази медицинска наука остава неясна.

 

Предметът на психиатрията има две страни. Едната обхваща разпространение, етиология, патогенеза, клиника, протичане и лечение на психичните разстройства. Другата страна е свързана с поведението на боледуване и обхваща широк спектър от проблеми при всяка болест: от разпознаването на симптомите и смисъла, който им се приписва, до приемането на ролята на пациента и съдействието за лечение.

 

И двата аспекта са тясно свързани с практикуването на медицина изобщо и с нуждата от подготвеност за разпознаване и интервениране при най‐честите психично‐здравни проблеми. Преподаването по психиатрия отговаря и на по‐общи потребности, каквито са уменията за интервю и създаването на терапевтична връзка, безусловното зачитане на личността на пациента с разпознаване на преживяванията му и базисните етични норми на лечението.

Един от всеки четирима души в света в някакъв период от живота си развива психично разстройство

Най‐разпространени са депресията, тревожните разстройства и злоупотребата с алкохол и други вещества. Четири от десетте водещи причини за инвалидност в света, а също и 12% от т.нар. глобална тежест на боледуване, се дължат на психични разстройства. Всички медицински специалисти се срещат с пациенти с психични разстройства. Те трябва да могат да диагностицират психичната болест и по преценка да я лекуват или изпратят пациента на психиатър.

Познанието върху психичното изобщо, независимо от професията, прави светогледа по‐широк

Надяваме се, че ползвайки този учебник нашите студенти и специализанти ще овладеят знанията и уменията на съвременната психиатрия в полза на психиатричните пациенти“, казва проф. Кожухаров в предговора на изданието.

Коментари