Публикация

Проф. Ирина Николова влиза в Съвета по цени и реимбурсиране на лекарствата

Проф. Ирина Николова влиза в Съвета по цени и реимбурсиране на лекарствата

Министерският съвет прие Решение, с което се променя съставът на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Като член на съвета е освободена по нейна молба Маноела Манова-Овчарова. Мястото й заема проф. Ирина Николова, съобщиха от правителствената информационна служба.

Проф. Николова е завършила медицина в Медицински университет-София

и притежава специалност „Фармакология“, с проведени специализации в Кинки Университет (Осака), Саяма-ши (Япония) и Тринити Университет, Дъблин (Ирландия). Преподавател е по фармакология и фармакотерапия.

 

От 2007 г. проф. Николова е член на Специализираната комисия по хомеопатични продукти и Специализираната комисия по растителни продукти към Изпълнителната агенция по лекарствата. От 2012 г. е секретар на Съвета по медицинска наука към Медицински университет-София.

Автор е на повече от 100 научни публикации, учебни материали и монографии

в областта на фармакологията и фармакотерапията, социалната фармация, лекарствената употреба и безопасност, и на над 400 научни цитирания в публикации на английски език в чужбина.

 

 

Коментари