Публикация

Ето кои са новите месечни кампании на лаборатория „ЛИНА” през ноември и декември

Ето кои са новите месечни кампании на лаборатория „ЛИНА” през ноември и декември

Медицинска лаборатория „ЛИНА” предлага на своите пациенти 5 нови месечни кампании. Те важат през ноември и декември 2018г. и се извършват в самостоятелните филиали на „ЛИНА” в областите Бургас, Варна, Ямбол и Добрич. Пациентите могат да изберат една кампания  или да комбинират няколко, като предварително записване не е необходимо.

Първата кампания е пълно изследване на кръв. Тя включва: пълна кръвна картина (16 показателя) + серумна глюкоза, урея, креатинин, пикочна киселина, общ холестерол, HDL-холестерол, LDL-холестерол, VLDL-холестерол, триглицериди, общ белтък, албумин, билирубин – общ и директен, АСАТ, АЛАТ, АФ, ГГТ, калий, натрий, хлориди, калций и фосфор. Общата цена на изследванията е намалена на 17лв. от 63,50лв. Пълното изследване на кръв дава информация за нивата на добрия и лоши холестерол, кръвната захар, състоянието на черния дроб, бъбреците и други органи и системи в организма, затова е едно от най-предпочитаните. Изследването се извършва сутрин, на гладно.

Следващата  кампания е урина – общо химично изследване и седимент, което е на намалена цена 1,50лв. вместо 3лв. То е насочено както към пациенти, които желаят да направят комплексно изследване на организма, така и към тези с установени или чести  проблеми на пикочо-отделителната система, които са обект на често проследяване. Урината е крайния продукт от дейността на бъбреците и се явява един от основните компоненти на обмяната на веществата. Съвкупността от физическите и химическите параметри на урината, дават информация за състоянието не само на бъбреците и пикочните пътища, но също така и за нарушения в работата на някои вътрешни органи. Изследването включва определяне на рН на урината, относително тегло, глюкоза, белтък, кетони, билирубин, уробилиноген, кръв, нитрити, левкоцити и микроскопско изследване на седимент. Подходящо е да бъде комбинирано с другата  кампания - пълно изследване на кръв, като по този начин се прави цялостна оценка на функциите на основни органи като бъбреци,черен дроб, панкреас, както и на метаболизма на човек (белтъчен, липиден, въглехидратен). При резултат, насочващ към инфекция на пикочните пътища (наличие на левкоцити и нитрити в урината, патологични находки в седимента, наличие на кръв), нашите пациенти ще могат да направят микробиологично изследване (урокултура) на преференциални цени, с цел идентификация на патогенни микроорганизми и адекватно лечение. Желателно е изследването да се извършва с първа сутрешна урина, след тоалет като в чист контейнер са дава средна порция урина.

Третата  месечна кампания е за ревматоиден артрит. В нея са включени изследвания на: C-реактивен протеин (CRP), ревматоиден фактор (RF), антитела за стрептококова инфекци (AST), като до  края на декември те са на намалена цена от 10лв. вместо 18лв. Изследванията от тази кампания са насочени към пациенти от всички възрасти, които имат ставни проблеми - болки, зачервяване, отоци, ограничена подвижност, сутрешна скованост, деформация на ставите и други симптоми, насочващи към заболявания като ревматоиден артрит или артрит в следствие на прекарано инфекциозно заболяване. От нея могат да се възползват и всички, които имат съмнение за прекарана стрептококова инфеция. Профилактичната кампания е подходяща и за контрол на проведено лечение на ревматоиден артрит и постстрептококов реактивен артрит.  С-реактивният  протеин (CRP) е маркер за оценка на възпалителния процес в организма и неговото повишение е свидетелство за активност на болестния процес. Той се използва за диагностика на различни възпалителни и автоимунни заболявания, за диференциална диагноза на бактериална и вирусна инфекция, както и за контрол на проведено лечение. Ревматоидният фактор (RF) се използа за откриване на заболяването ревматоиден артрит. Положителните резултати от този тест го доказват, но отрицателните не го изключват напълно. Ако са налице клинични данни за ревматоиден артит, но се установяват нормални стойности на ревматоидния фактор, трябва да се направят допълнителни изследвания, с цел да се отдиференцират т.нар. „серонегативни”  случаи.  Антистрептолизиновият титър (AST) дава информация за това дали симптомите на някои  възпаления на горните дихателни пътища и на кожата се дължат на  предшестваща стрептококова инфекция. Неразпознатите и неправилно лекувани стрептококови болести, крият риск от развитие на редица усложнения като ревматизъм, гломерулонефрит и др. Изследването трябва да се извърши поне 1-2 седмици след прекарана стрептококова инфекция. Неговата информативност се повишава, ако бъде изследван неколкократно в рамките на 10 -14 дни, с цел оценка на промяната в титъра на антителата. Ниските стойности на антистрептолизиновия титър, особено след повторно изследване, изключват с голяма вероятност скорошна стрептококова инфекция. Антистрептолизиновите антитела се задържат с месеци в кръвта и свидетелстват  за прекарано стрептококово заболяване. Изследването им с цел контрол на проведено лечение  трябва да се направи поне 2 следмици след началото на лечението.

Четвъртата кампания е  урокултура, като изследването е на намалена цена от 6лв. вместо 10лв. Микробиологичното изследване на урина (урокултура) може да последва общото химично изследване на урина и седимент при установени отклонения в някои показатели: променено pH, наличие на нитрити, присъствие на левкоцити, епителни клетки или бактерии в седимента. На бременните жени дори без симптоми на инфекция на отделителната система се препоръчва търсене на бактерии в урината през първия семестър или при първата пренатална визита. Пациентите с планирана трансуретрална резекция на простатата или други урологични процедури също се нуждаят от микробиологично изследване на урината. Урокултура може да изберат и хората, които са с повишен риск за уроинфекции: в напреднала възраст, с бъбречнокаменна болест и с диабет. Единствено в медицинска лаборатория „ЛИНА“ резултатът от микробиологичното изследване на урина се получава в деня на даване на пробата, ако в нея липсват бактерии. Това се осъществява благодарение на уникалния анализатор HB&L Uroquattro, с който „ЛИНА“ разполага. Чрез съвременна технология се наблюдават фазите на растеж на бактериите и се проследява количеството им в реално време. Методът се характеризира с висока чувствителност, като анализаторът открива само живите бактерии и не се влияе от наличието на еритроцити, левкоцити, мъртви клетки и соли в пробата. Много важно е пациентите да спазват изискванията за тоалет преди даване на урина, за да може апаратът да открие  само истинските патогени, а не замърсителите. Подробните инструкции, които трябва да се изпълняват, са публикувани на сайта на лаборатория „ЛИНА“.

Последната кампания е скрининг на щитовидна жлеза с изследване на хормон по избор от: TSH, FT4 и FT3. Всеки от хормоните е на намалена цена от 6лв. вместо 12лв. Пациентите могат да изберат един  или да комбинират и трите. Тези хормони са ориентир дали функцията на щитовидната жлеза е нормална, повишена или понижена. Изследването им трябва да се прави сутрин, на гладно и преди приема на кафе или други продукти, съдържащи кофеин. Таксата манипулация е 2лв.

Коментари