Публикация

За жените в науката 2018 (For Women in Science 2018)

За жените в науката 2018 (For Women in Science 2018)

Инициативата „За жените в науката“ на L'Oréal и ЮНЕСКО стартира през 1998 г. Това е уникална програма, създадена да отличава и насърчава таланта на жените учени по цял свят, които чрез работата си допринасят за развитието и прогреса на науката. Вeче в продължение на 2 десетилетия L'Oréal и ЮНЕСКО усилено подкрепят утвърдени жени учени, но и насърчават повече млади дами да изберат пътя на научната кариера, като им оказват помощ в изследователските им проекти и им отдават заслужено признание за отличните им постижения в област, в която жените са слабо представени.

От основаването си преди 20 г. до днес „За жените в науката“ е отличила над 3100 жени учени в 117 държави. Днес глобалната програма се състои от Глобални награди „За жените в науката“, Международни стипендии и Национални и регионални стипендии.

 

Националната стипендиантска програма „За жените в науката“ в България

Програмата „За жените в науката“ стартира в България през 2010 г. в партньорство между Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Национална комисия за ЮНЕСКО–България и L'Oréal България. Стипендиите са предназначени за млади жени учени и имат за цел да ги подкрепят в ключов момент от тяхната кариера. Всяка година програмата „За жените в науката“ награждава три жени учени в сферата на естествените науки със стипендии от по 5000 евро. Чрез програмата младите жени учени, които се смятат за „откривателите на утрешния ден“, получават средства, за да реализират своите научни идеи и амбиции да променят света.

 

Международна програма International Rising Talents на L'Oréal – ЮНЕСКО

От 2000 г. насам програмата „За жените в науката“ на L'Oréal и UNESCO отличава постиженията на младите изследователки, които са още в началото на своята научна кариера. Всяка година програмата International Rising Talents избира 15-те най-обещаващи жени учени сред националните и регионалните носителки на стипедиите „За жените в науката“ от всеки регион на света (Африка и арабските държави, Азиатско-тихоокеанския регион, Европа, Латинска Америка и Северна Америка). Отличаването им цели да ги стимулира да разгърнат пълния си потенциал.

 

Награди „За жените в науката“

Всяка година от 1998 г. насам наградите от 100 000 евро всяка се присъждат на 5 талантливи и опитни жени учени за техните световно значими открития в областта на естествените науки. Блестящите и ангажирани в най-конкурентните научно-изследователски сфери Лауреати са едновременно пример за подражание за бъдещите поколения и живо доказателство за впечатляващия принос, който жените имат за науката. Всяка от носителките на Награда „За жените в науката“ на L'Oréal-ЮНЕСКО блести на научната сцена със своите оригинални научни идеи и разбирания, с които неизменно допринася за развитието на науката. Три от тях – Ада Йонат, Елизабет Х. Блекбърн и Кристиан Нюселин-Волхард, впоследвие спечелиха и Нобелови награди за наука.

 

20 години „За жените в науката“

Тази година глобалната програма на L'Oréal и ЮНЕСКОЗа жените в науката“ празнува 20 г. от основаването си. Двайсет години на неизменна подкрепа за жените учени по цял свят с цел премахване на половото неравенство, което съществува в тази сфера. Днес едва 28% от учените по цял свят са жени и само 3% от Нобеловите награди за наука са присъждани на дами. От началото на програмата през 1998 г. тя е успяла да стимулира ръст от 12% на жените, които избират да стартират кариера на учен. Въпреки постигнатия прогрес, има още много работа. L'Oréal и ЮНЕСКО са мотивирани да продължават да вдъхват увереност и кураж на жените учени по цял свят, защото вярват, че ...

 

Светът има нужда от наука, а науката – повече от всякога, има нужда от жени!

 

Победителките в Осмото издание на Националната стипендиантска програма "За жените в науката" в България

 

(1.) Д-р Магдалена Баймакова

Д-р Магдалена Баймакова, д.м. е Главен асистент в Катедра "Инфекциозни болести" при Военномедицинска академия-София. През 2008 г. завършва ОКС "Магистър по медицина" в Медицински университет-София, а от януари 2014 г. има придобита медицинска специалност "Инфекциозни болести". През февруари 2016 г. придобива ОНС "Доктор" за защитен дисертационен труд на тема "Неясно фебрилно състояние". Преминава следдипломно обучение в Lausanne University Hospital (CHUV), Switzerland. Д-р Баймакова е самостоятелен автор на 1 монография и автор на над 70 научни публикации в български и чуждестранни научни списания. Носител е на наградите "Млад медик на 2015", "Млад медик на 2017" и "Дигитално активен лекар на 2017". Основните научни интереси на д-р Баймакова са в областта на Неясно фебрилно състояние (НФС), Хепатит Е вирусна инфекция, Векторно-предавани инфекции и Зоонози.

 

(2.) Д-р Мира Бивас

Д-р Мира Бивас е Главен асистент в Катедра "Математически анализ" на Факултета по математика и информатика при Софийски университет "Св. Климент Охридски" и в Института по математика и информатика на БАН. Има завършена магистърска степен по "Приложна математика" в СУ. През 2017 г. защитава дисертационен труд за ОНС "Доктор" на тема "Диференциални включвания с неизпъкнала дясна част". Любовта на д-р Бивас към математиката датира още от началното училище и към днешна дата научните й интереси са насочени към негладък анализ, диференциални включвания, оптимално управление, вариационен анализ и трансверзалност в контекста на вариационния анализ с фокус върху тангенциалните му характеристики.

 

(3.) Д-р Мирослава Недялкова

Д-р Мирослава Недялкова е Главен асистент в Катедра "Неорганична химия" на Факултета по химия и фармация при Софийски университет "Св. Климент Охридски". Тя е и възпитаник на факултета, където успешно придобива бакалавърска и магистърска степен през 2004 и 2005 г. През 2014 г. защитава докторска дисертация в Университета на Барселона на тема "Компютърно изследване на наночастици: ефекти на метални йони, разтворител и лимонена киселина". Д-р Недялкова е стипендиант три пъти по програмата "HPC-Europa2" на Европейската комисия с приемаща страна Университет на Барселона, стипендиант по програма на Швейцарския Фонд за Наука и стипендиант към Фондация Фулбрайт за 2019/2020. Научните изследвания на д-р Недялкова са в областта на изчислителната химия с акцент към изследване на свойствата и характеристиките на т.нар. "меки" нано обекти, а и също така интерпретация на данни чрез приложение на методите на многовариационната статистика.

 

Светът има нужда от наука, а науката – повече от всякога, има нужда от жени!

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

01 ноември 2018

Коментари