Публикация

Хронична сърдечна недостатъчност и хиперурикемия (ВИДЕО)

Хронична сърдечна недостатъчност и хиперурикемия (ВИДЕО)

Проф. д-р Й. Йотов, дм - УМБАЛ “Св. Марина”, Варна

Член на  Управителен съвет на ДКБ, Управителен съвет на Асоциация Сърце-бял дроб, СУБ, ESC, EAE, EACPR, ESH. Председател на работна група по Ехокардиография към ДКБ. Има призната Европейска специалност по хипертония. Член на редколегията на списание Българска кардиология

 

Основни послания:

  • Хиперурикемията е рисков фактор за развитие на сърдечна недостатъчност;
  • Пикочната киселина е неблагоприятен прогностичен биомаркер при болните с вече налична сърдечна недостатъчност, както с намалена, така и със запазена ФИ;
  • Лечението с ХО инхибитори и най-вече с Allopurinol  подобрява работата на сърдечно-съдова система, увеличава преживяемостта и подобрява функционалното състояние на пациентите със сърдечна недостатъчност.

 

Проф. д-р Й. Йотов, дм - Хронична сърдечна недостатъчност и хиперурикемия

от XVI Национален конгрес по кардиология, 2018

Прикачени файлове

Коментари