Публикация

Ротавирусите предизвикват тежка диария при децата. Как да ги предпазим

Ротавирусите предизвикват тежка диария при децата. Как да ги предпазим

Една от най-честите причини за остри диарии са ротавирусните инфекции. Те засягат предимно децата, протичат с тежка клинична картина и причиняват дехидратация на организма. При кърмачетата и деца до 5 годишна възраст ротавирусите са водещи причинители на инфекциозна диария. Това е причината те да са определени като заболяване с подчертана здравно-социална значимост.

Кой боледува

Ротавирусите се разпространяват лесно,защото инфектиращата им доза е ниска (10-100 вирусни частици).

Боледуват хора от всички възрастови групи, предимно деца до 5 години. Най-често и най-лесно се заразяват бебета между 6 и 24 месеца, като с нарастване на възрастта тази честота намалява. На особено висок риск са изложени децата и възрастните, които са с компрометиран имунитет – с вроден и придобит имунодефицит и след трансплантация. При тези болни ротавирусите могат да предизвикат тежка, протрахирана и дори фатална инфекция. Ротавирусите са и сред водещите причинители
на вътреболничните инфекции.

Как се лекуват ротавирусните инфекции

Видът лечение се определя от степента на дехидратация на болния. Основното при терапията е рехидратацията, като целта на патогенетичната терапия е да бъдат възстановени  водно-електролитният баланс (ВЕБ) и алкално-киселинното равновесие (АКР).
Рехидратацията се осъществява по преценка на лекуващия лекар, като може да бъде осъществена както в болнични условия, така и в домашни. Вливанията могат да бъдат венозни или през устата - перорални.

Колко пъти може детето да се зарази с ротавируси

Децата могат да боледуват неколкократно от ротавирусни инфекции, но най-тежко протича първата инфекция. Тя води до изграждане на предимно серум-неутрализиращ антитяло. Следващите инфекции са свързани с формиране на имунитет и към други вирусни серотипове.
След дори еднократно преболедуване почти 40% от децата изграждат траен имунитет
срещу последваща инфекция с ротавирус, 75% са защитени срещу ротавирусен гастроентерит и 88% от тежък гастроентерит.

Последващите инфекции осигуряват по-ефективна и дълготрайна защита. 

ваксината срещу ротавируси предпазва децата от тежки диарии

Профилактика на ротавирусни гастроентерити

Експертите препоръчват профилактиката на ротавирусните гастроентерити
да започне още в кърмаческа възраст. За съжаление дори поддържането на перфектна лична хигиена и осигуряване на вода от чисти водоизточници не гарантира пълното предпазване от ротавируси.  Най-доброто предпазване, според специалистите, е поставяне на ваксина срещу ротавируси. През 2006 г. Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА) одобри двете живи ваксини за профилактика на ротавирусните гастроентерити – атенюираната моновалентна ваксина,

Кои ваксини, наричаме "живи"

разработена от човешки щам (Rotarix, Glaxo Smith Kline), и пентавалентната атенюирана ваксина, разработена на базата на говежди и човешки щамове (RotaTeq, Sanofi Pasteur
MSD) (9).

Имунизацията с ротавирусна ваксина

през първите месеци след раждане не би могла със 100% да профилактира
заболяването, но осигурява ефективен имунитет срещу тежките му форми (профузни диарии, фебрилитет, дехидратация) и свързаните с тях усложнения (хоспитализация,
смърт). Европейски проучвания показаха, че ефективността на ротавирусните ваксини варира между 68 и 79% по отношение на профилактиката на гастроентералните инфекции, независимо от тяхната тежест. При тежките форми на заболяването ефективността до две години след имунизацията достига 90-98%. Rotarix може да бъде прилагана съвместно с другите ваксини от имунизационната програма – с
дифтерия-тетанус-безклетъчната коклюшна ваксина (DTaP), с дифтерия-тетанус-коклюш ваксината (DTP), Haemophilus influenza B ваксината, инактивираната полиомиелитна ваксина, пневмококовата конюгирана ваксина и менингококовата С конюгирна ваксина.

Трябва да се има предвид, че едновременното приемане на две живи атенюирани ваксини (оралната полиомиелитна – ОPV, и ротавирусната) може да наруши имунния отговор към едната или към двете .

 


"Материалът е изготвен на базата на научната публикация: Андонова Р, Попов Г, Баймакова М, Плочев К. Ротавирусни инфекции и ваксинопрофилактика. МедикАрт, 2018, № 4, 18-20.".

 

по текста работи: Албена Димитрова

Коментари