Публикация

Решенията за лечението на български граждани в чужбина ще се взима изцяло от НЗОК

Решенията за лечението на български граждани в чужбина ще се взима изцяло от НЗОК

Преминаване на Фонда за лечение на деца изцяло към НЗОК и закриване на Обществения съвет щъм фонда, предвиждат предложените промеви, заложени в проектобюджета на касата за 2019 година. Дейностите, които до сега се извършваха от Комисията за лечение в чужбина и от Център „Фонд за лечение на деца“ (ЦФЛД), ще бъдат поети изцяло от НЗОК, каза на пресконференция в МЗ зам.-министър Жени Начева. Тя припомни, че притеснения относно начина на разходване на средства и взимане на решения не би следвало да има, тъй като НЗОК е институцията с най-голяма прозрачност.

Средствата за лечението на българските граждани, деца и възрастни, в чужбина по никакъв начин няма да бъдат намалени.

Подчерта зам.-министърът на здравеопазването, като поясни, че тези разходи са целеви, не могат да се разходват за други цели и ще бъдат преведени в пълен размер на НЗОК с трансфер от държавния бюджет. Логистичните разходи - за транспорт, преводачески услуги и др., които сега се осигуряват по линия на ЦФЛД, ще продължат да бъдат осигурявани от бюджета. Всъщност и в момента документите на всички деца, които чакат за лечение в чужбина минават през Касата, единствено логистиката е приоритет на ЦФЛД.

Преминаването на всички дейности към НЗОК има за цел

централизиране и концентриране на едно място на дейността за лечението на български граждани извън границата на страната ни. Това концентриране ще избегне дублирането на функцията на институциите и излишната бюрокрация за чакащите за лечение . 

По думите д-р Дечо Дечев, управител на НЗОК, през 2017 г. 46% от формулярите за лечение на деца в чужбина са постъпили в касата без ясна оферта за цената на лечението. 

 

В проектобюджета на Националната здравноосигурителна каса е заложено увеличение с около 490 млн. лв., като средствата за 2019 г. се предвижда да са над 5 милиарда лева.

 

МЗ в сътрудничество със съсловните и пациентси организации започва разработване на правила за добра медицинска практика. Като сред критериите, които ще бъдат изработени са и тези за отношенията медик-пациент.

 

Прелицензирането на лечебните заведения

също е заложено в Проекта на бюджет на НЗОК за 2019 г., Министерството на здравеопазването съвместно със съсловните организации ще изготви нови стандарти за дейност по всички медицински специалности и  дейността на лечебните заведения ще бъде проверена дали е в съответствие с тях. Това е единственият начин, договорите, които ще бъдат сключени  за изпълнение на клиничните пътеки между НЗОК и изпълнителите на медицинска дейност, да са обективни. Прелицензирането няма да се заплаща.

дечев

Промени в лекарствената политика

Д-р Дечо Дечев обяви, че от 2019 г. преразходът на онколекарства в болниците ще бъде изцяло за сметка на фармацевтичните компании, които са го формирали. Промените ще бъдат в нтяколко посоки - по отношение формиране цената на новите лекарства - на база тяхната ефективност, начина, по който се изписват скъпоструващите медикаменти с протоколи в извънболничната помощ и доплащането на преразхода.

 

Въвеждането на разходоефективността като възможност за влизане на нови лекарства в Позитивния лекарствен списък и лекарите да могат свободно да избират терапия на пациентите без да се достигне до преразход в бюджета на касата. Това ще важи за лекарствата по протокол и за новорегистрираните медикаменти и няма да има отношение към прилагането на онкомедикаментите в болничната помощ.

По този начин осигуряваме достъп на българските пациенти до всички медикаменти, които производителят предлага на българския пазар, като паралелно с това гарантираме предвидимост на разходите,

посочи д-р Дечев.

Изпълнителната агенция по трансплантации

се предвижда да премине под шапката на Агенция за медицински надзор, която ще бъде създадена. Причината за това е, че по своята същност трансплантацията е вид медицинска дейност. Планира се всички права и задължения на ИАТ ще бъдат запазени, но обезпечени с по-голям административен капацитет и пациентите по никакъв начин няма да бъдат ощетени.

 

През 2019 г. общите разходи  за здравеопазване са в размер на 5 256 700, 0 хил. лв. или 4,5% от БВП, като ръстът на средствата е 545 млн. лв., от които 53 млн. лв. са по бюджета на МЗ за дейности и политики.

Общият знаменател на предлаганите промени е разхождането на здравноосигурителните средства, които българските граждани отделят, да бъдат разходвани по най-ефективния начин и в интерес на пациента.

Целта на министерството и касата е промените да започнат от 1 януари, с което държавата да даде справедлива правна рамка, която да е от полза на обществото.

Коментари