Публикация

Монографии за вещества и препарати за хуманната медицина, включени в 9-ото издание на Европейската фармакопея

Монографии за вещества и препарати за хуманната медицина, включени в 9-ото издание на Европейската фармакопея

На интернет страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата e публикуван

списък с наименованията на монографии за вещества и препарати за хуманната медицина

включени в деветото издание (до допълнение 9.7) на Европейската фармакопея.

 

В списъка са посочени номерата и версиите на монографиите от допълнение 9.7, което влиза в сила от 1 април 2019 г.

Със Заповед на министъра на здравеопазването

 

№ РД-01-112/21.04.2016 г. и нейните изменения се определят действащата фармакопея и датите за влизане в сила на текстовете на деветото издание.

 

Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

pdf
pdf

Коментари