Публикация

СЛУЧАЙ НА ПРОЛАКТИНОМ – МИКРОАДЕНОМ С ИЗРАЗЕНА ОБЩОМОЗЪЧНА И ЛОКАЛНОКОМПРЕСИВНА СИМПТОМАТИКА

         Уважаеми колеги и особено ендокринолози, любезно предлагам на вниманието ви този път интересен случай с пролактином.

 

         Пролактиномите са най-честите тумори на хипофизната жлеза с честота от 30 до 50% от всички аденоми в областта. Около 65% от тях са микропролактиноми/при жени/. Хиперпролактинемията води до олигоменорея/аменорея, ановулация,  намален фертилитет до стерилитет,  остеопения/остеопороза, индуцирани от хипоестрогенемията, затлъстяване и др. Извън директните и индиректни ефекти на ексцесивната хормонална продукция, като всеки пространствозаемащ процес в областта, пролактиномите могат да предизвикат симптоми от локалното си разрастване и притискане върху околните структури.

 

          В настоящият случай се описва микропролактином, който въпреки малките си размери предизвиква изразена локалнокомпресивна симптоматика, проявена със силно стеснени конценцентрично, двустранно зрителни полета, оптико-хиазмален синдром – двойно виждане, както и увеличаване на размерите си, въпреки адекватното лечение с допаминови агонисти и поддържането на нормопролактинемия. В презентацията са засегнати и настъпилите постоперативни усложнения – инфекциозни и хормонални, тяхното диагностициране, лечение и проследяване. Самото заболяване, както и следоперативните последствия са  със значим, както здравословен, така и със социален ефект.

 

Моля, последвайте линка отдолу!

 

endocrynologydisscus.blogspot.com

 

 

 

 

Коментари