Публикация

Само основното лечение на пациентите с паркинсон е осигурено изцяло


Основното лечение на пациентите с паркинсон е осигурено изцяло със средства от обществения фонд. Намалено е нивото на реимбурсация на лекарствените продукти, отнасящи се за допълващата терапия.

Това уточнява Министерството на здравеопазването по повод твърдения за възникнали проблеми при реимбурсацията на медикаменти за паркинсоници.

С решение от 18 февруари, взето на базата на мотивирано предложение, постъпило от здравната каса, Комисията по позитивния лекарствен списък допусна промяна в нивото на заплащане на някои лекарствени продукти, между които и такива за допълнително лечение на паркинсон.
Решението беше обжалвано пред Комисията по прозрачност от граждани, фирми и пациентски организации.

По жалба на Сдружението за достоен живот на паркинсониците в България, както и на едно физическо лице, бяха образувани производства пред Административния съд – София град. Съдът се произнесе с определение за прекратяване и препращане на преписката към Комисията по прозрачност, което е обжалвано от сдружението пред ВАС.

По част от подадени жалби Комисията по прозрачност се е произнесла с решения, с които остави жалбите без разглеждане поради липса на правен интерес и на годно основание. По други жалби решението е отменено по отношение на определени лекарствени продукти поради обстоятелството, че при произнасянето си Комисията по позитивния лекарствен списък (КПЛС) не е направила необходимата оценка по реда на чл.19 от Наредбата за условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на медикаменти от позитивния списък.

На заседание на 27 май КПЛС е разгледала решенията на Комисията по прозрачност, както и мотивите, посочени в тях, направила е необходимата оценка и е потвърдила решението си, с което се намалява нивото на реимбурсация на лекарствените продукти за допълнително лечение на паркинсон, съобщава още здравното министерство.

" }-->

Коментари