Публикация

Изпълнителният директор на МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” д-р Тодор Черкезов - с академично звание „професор”

С решение на Академичния съвет на Медицинския университет - София от 23.10.2018г. на д-р Тодор Черкезов дм е присъдено научното звание „професор” в областта на общественото здраве.

 

От години д-р Черкезов е преподавател във Факултета по обществено здраве на МУ - София - Катедра по здравна политика и мениджмънт. Извървял е последователно научната кариера на докторант, асистент и доцент в най-голямото медицинско висше учебно заведение в България. Автор е на общо 88 научни труда, сред които три монографии, учебници и учебни пособия и на над 71 публикации в научни списания и сборници. Значителна част от докладите са представени на конгреси, симпозиуми и конференции у нас и в чужбина. Цитиранията на научните му трудове са 11 както от наши, така и от чужди автори.

Коментари