Публикация

Лекари и граждани настояват за обучение как се спасява живот при спряло сърце

Лекари и граждани настояват за обучение как се спасява живот при спряло сърце

Над 300 лекари, други медицински специалисти и граждани се включиха във виртуалната дискусия в CredoWeb, организирана от Националната асоциация на работещите в спешна медицинска помощ и Фондация "Първите три минути", в която се обсъждат възможностите повече хора да знаят как да реагират в критични за живота ситуации.

Модераторите на дискусията - д-р Десислава Кателиева - председател на НАРСП и Марияна Манушева от Фондация "Първите три минути" отговориха на десетки въпроси и се включиха с множество коментари по темата.

До момента като основни изводи от дискусията се очертаха:

  • Необходимо е ранно обучение, още в прогимназиалния етап как се оказва помощ при спряло кръвообращение и дишане;
  • Посещаване на практически занятия за кардиопулмонална ресусцитация (сърдечен масаж и изкуствено дишане) от ученици, кандидат-шофьори, служители в градския транспорт, работещите в големи музеи, търговски центрове и др.;
  • Обучение на служителите в спешния телефон 112 как да направляват свидетелите на произшествия за оказване на помощ на пострадалите и обучение на всички хора, че при произшествие не просто трябва да се обадят на спешната помощ, а да имат готовност да участват в спасяването на живот под указанията на диспечерите;
  • Необходимост от оборудване на многолюдни средища – транспортни и търговски центрове, музеи, големи офиси, стадиони и др. с автоматични дефибрилатори.

Участниците в дискусията са категорични, че освен институционалните и административните мерки, от изключително значение за обществената нагласа към спасяването на чуждия живот е гражданската активност и домашното възпитание.

Дискусията продължава, включете се тук

Коментари