Публикация

Формулата на болница „Каспела” – висока квалификация и модерна апаратура


За осемгодишната си история Многопрофилната болница за активно лечение „Каспела” в Пловдив е успяла да се превърне в лечебно заведение, отговарящо на европейските стандарти и изисквания. Болницата е акредитирана от Министерството на здравеопазването с отлична оценка за качеството на лечебната и диагностичната дейност за всички нейни структури.

Болницата работи по договор със здравна каса по107 клинични пътеки и лекува безплатно здравноосигурените пациенти.

Създадена през 2002 г. като специализирана хирургична болница, в последствие тя разширява дейността си. До 2008 г. в лечебното заведение са разкрити 7 медицински отделения, а от 2009 г. е построена нова база с общо 20 отделения.

Всички отделения разполагат с болнични стаи с две легла със самостоятелен санитарен възел и баня, обзаведени са с телевизор и централна климатизация. Операционният блок се състои от  девет зали, оборудвани с нова и модерна анестезиологична апаратура, както и с мониториращи системи.

Всички отделения и структури се ръководят от ерудирани лекари с продължителен стаж, високо квалифицирани, доказали своя професионализъм.

В отделението по хирургия се извършва пълен обем високоспециализирани интервенции от областта на коремната хирургия – операции на стомах, тънки и дебели черва,  безкръвни жлъчно-чернодробни операции, хернии, хемороиди и др. Екипът работи и в сферата на ендокринната хирургия - щитовидна жлеза и паращитовидни жлези.

Отделението по пластична и възстановителна хирургия със сектор „Изгаряния”
извършва широк спектър от естетични корекции, в съответствие с националните и международните медицински стандарти за качество на оперативната дейност. Лечението на изгаряния от всички степени се извършва по утвърдени и актуални методи.

В отделението по ушно-носни и гърлени болести специализацията на персонала е в областта на хирургията на мезофаринкса, на носа и на параназалните синуси, както и в областта на микроларингохирургията. Отделението разполага с модерна апаратура за микрориноскопия и микросинусоскопия и хирургия, за микроларингохирургия и микроотохирургия. Екипът работи със съвременен ултразвуков скалпел за безкръвни операции на сливици и нос. Извършва се освидетелстване на глухота и отопротезиране.

В отделението по урология пациентите получават онкоурологична, конвенционална, ендоскопска, реконструктивна помощ.
Извършват се диагностика и лечение на мъжки стерилитет и еректилни смущения.
Операционният блок e оборудван с високотехнологична апаратура за конвенционална и ендоскопска урология.

В отделението по ортопедия и травматология се извършват диагностика и лечение на всички болести на опорно-двигателния апарат: първично ендопротезиране и реендопротезиране на големите стави, реконструктивна хирургия на долните крайници при вродени и придобити, включително посттравматични заболявания, както и костни тумори. Лекуват се и болни с пресни травматични увреждания на  опорно-двигателния апарат.
Отделението работи с последно поколение импланти (изкуствени стави).

Отделението по гастроентерология разполага със последно поколение специализирана апаратура за лечение и диагностика на стомашно-чревни заболявания. Извършва се доплерова ехография на хепатобилиарната система, панкреаса, слезката и периотонеума. Широко се прилага горна и долна ендоскопия, ендоскопска хемостаза, лечение на хемороиди, отстраняване на чужди тела, ендоскопски биопсии, премахване на полипи, абдоминална ехография, сляпа и целенасочена биопсия под ехографски и/или компютърен  томографски контрол.

В отделението по ендокринология и болести на обмяната се извършва лечение и проследяване на пациенти със захарен диабет, болести на щитовидната жлеза, затлъстяване, метаболитен синдром, заболявания на надбъбреците, хипофизата и половите жлези.

Болницата разполага също с отделения по нефрология, ревматология, неврологични заболявания, физиотерапия и рехабилитация, образна диагностика, както и с клинична и микробиологична лаборатория.  

Контакти: гр. Пловдив, ул. "София" 64, тел.: 032/ 645 997; 032/ 645 576;
факс 032/ 645 570
www.kaspela.com

Коментари