Публикация

Проф.Борисова: Електронното здравеопазване е важен фактор за реформата


Въвеждането на електронното здравеопазване е важен фактор за успеха на предстоящите трудни реформи в областта на здравеопазването. С неговото прилагане се променя коренно начинът на работа на цялата здравна система, като се въвежда ред и дисциплина. МЗ изцяло подкрепя усилията за иновации в здравеопазването.

Това заяви министърът на здравеопазването проф. Анна-Мария Борисова в приветствието си към участниците в националната конференция, посветена на прилагането на работещи модели за информационно-комуникационни технологии в здравния сектор и ИТ управление на болничния сграден фонд.

Съорганизатори на форума са Министерството на здравеопазването и Комисията по здравеопазване.  

Наред с ИТ моделите за управление на ресурсите, ключово значение имат електронната карта, електронното досие и електронната рецепта като елементи от единен механизъм за постигане на ред и прозрачност по цялата верига.

Българското общество е най-заинтересовано от промените в здравеопазването и ще подкрепи политиката на МЗ за прилагане на утвърдени европейски модели, създаващи яснота и регламент в полза на пациентите, подчерта проф. Борисова.


Коментари