Публикация

НЗОК провери работата на медико-диагностични лаборатории


При инспектиране на работата на медико-диагностични лаборатории на територията на осем районни каси са установени редица нарушения. Това съобщи Националната здравноосигурителна каса.

Експерти на НЗОК и РЗОК, съвместно с одитори по клинична лаборатория, са извършили проверки по пакет клинична лаборатория на изпълнители на медицинска помощ в 37 лечебни заведения в Бургас, Видин, Русе, Разград, София, Стара Загора, Варна и Пловдив.

Проверени са отчетените от медико-диагностичните лаборатории направления за извършване на изследвания на територията на една районна здравна каса, издадени от общопрактикуващи лекари или специалисти, работещи на територията на друга каса.

Инспектирано е и как се спазват изискванията по условията и реда за оказване на медицинска помощ на здравноосигурени пациенти при извършване на изследвания.

Установени са нарушения във връзка с условията и реда за оказване на медицинска помощ, с изискванията за налично и технически изправно медицинско оборудване и обзавеждане, както и с правилата за работа с медицински и/или финансови документи. Ще бъдат наложени санкции в размер от 577 лв. до 1432 лв.

Проверяващите са констатирали, че липсва нормативен акт, регламентиращ вземането и транспортирането на биологични материали, в резултат на което е подготвено писмо до Министерството на здравеопазването, с копие до Българското дружество по клинична лаборатория, с предложение да бъде актуализиран медицинският стандарт по клинична лаборатория в оптимално кратки срокове.

Писмо със същото предложение беше изпратено до МЗ и след проверки, извършени през март, припомня здравната каса.

Коментари