Публикация

Роля на апоптозата в човешката патология /Презентация/

Роля на апоптозата в човешката патология /Презентация/

Всяка клетка в човешкия организъм има определена продължителност на живот, която е генетично програмирана. Времето, когато трябва да настъпи клетъчната смърт, е заложено като часовников механизъм  в клетъчното ядро. Клетъчната смърт настъпва по няколко пътя – апоптоза, некроза, автофагия, ентоза, онкоза, пироптоза и пр. Основната разлика при тези процеси е наличието или липса на съпътстващо възпаление.

 

Апоптозата протича по два пътя - външен (рецепторен) и вътрешен (митохондриален). Двата пътя се събират при каспаза 3, чието активиране води до смърт на клетката. Основни участници в апоптозния процес – смъртоносни лиганди и съответни рецептори (Fas, TNF-alpha), митохондрии, цитохром С, инициаторни и ефекторни каспази, регулаторни протеини

 

/Пълният текст ще намерите в прикачения файл/

 

Прикачени файлове

pdf

Коментари