Публикация

Европейски анестезиолози обсъждат предпазването от кървене и тромбози

Европейски анестезиолози обсъждат предпазването от кървене и тромбози

Президентът на Европейското дружество по анестезиология проф. Стефан де Херт пред CredoWeb, по повод провеждащия се в София Focus Meeting 2018 on Perioperative medicine:

 

Проф. де Херт, бихте ли представили накратко пред CredoWeb Европейската анестезиологична асоциация?

 

В нашата организация членуват най-малко 40 000 специалисти по анестезиология и реанимация от цяла Европа. Ние представляваме техните интереси пред институциите и се стремим да осигуряваме на членовете си постоянни възможности за продължаващо медицинско обучение, придобиване на различни сертификати, поддържане на тяхното професионално равнище. На сегашната среща в София присъстват над 300 представители на анестезиологичната общност. Това е втора подобна среща, която правим в някой от големите европейски градове.

 

Какви са основните теми, които са в центъра на вниманието ви по време на форума в София?

 

Става въпрос за една от така наречените „Фокус срещи“, посветени на много тясно специализирани теми в нашата област. Конкретно за сегашната среща мога да посоча като акценти тромботичния риск в анестезиологията, връзката между възпалението и коагулацията и респективно риска от тромбози, опасността от кървене и съответно овладяването на такива случаи, инфузионната терапия.

 

Какъв научно-практически проблем в областта на анестезиологията вълнува вашата общност?

 

Много голям проблем пред нас е свързан именно с пациентите, които постъпват в операционната с кървене, предизвикано от травма или от някакво медикаментозно въздействие. Вече имаме нови правила, а и нови възможности да овладяваме кървенето при тези болни преди и по време на операцията. Срещаме се и с пациенти от кардиологията, които са прокървили на фона на антикоагулантна терапия. Това също е голяма тема, която изисква комплексен и екипен подход.

 

Коментари