Публикация

ВИДЕО от Първия конгрес по трудова медицина

ВИДЕО от Първия конгрес по трудова медицина

На 7 и 8 ноември в София се проведе Първият конгрес по трудова медицина. Във форума взеха участие водещи български специалисти по трудова медицина, експерти от СЗО, специалисти от Италия, Сърбия, Гърция, Русия.

 

В рамките на два научни дни се дускутираха важни теми като: иновативни практики за профилактика при най-младите и при възрастните работещи; подпомагане на трудоустроените и хората с увреждания; качеството на трудовия живот на работещите в здравеопазването; здравословните проблеми като последица от трудовия процес при работещи в център за Спешна медицинска помощ; бърнаут в лекарската професия;
здравословните и безопасни условия на труд при инфекциозен причинител в лечебните заведения. CredoWeb излъчваше на живо научния форум, като 

видео материали от конгресните сесии с изказванията и презентации на специалисти, можете да гледате, следвайки следните линкове:

7 ноември

Откриване на конгреса (ВИДЕО)

Първа пленарна сесия - чуждестранни лектори - 1 част (ВИДЕО):

- Д-р Иван Иванов, СЗО: ICF на СЗО, ТРУДОСПОСОБНОСТ ПРИ РАБОТЕЩИТЕ ХОРА, ТРУДОУСТРОЯВАНЕ;

- Проф. Клаудио Колозио, Колабориращ център на СЗО, Милано, Италия: АКТУАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ

- Проф. Мария Бубас, образователна комисия ICOH: ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА – РЕЗУЛТАТИ И ТЕНДЕНЦИИ;

Първа пленарна сесия - чуждестранни лектори - 2 част (ВИДЕО):

- Проф. Клаудио Колозио, Колабориращ център на СЗО, Милано, Италия: АКТУАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ;

- Проф. Мария Бубас, образователна комисия ICOH: ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА – РЕЗУЛТАТИ И ТЕНДЕНЦИИ;

 

8 ноември:

Сутрешна пленарна сесия - проект Епсилон (ВИДЕО):

- Проф. д-р Донка Байкова, Българско дружество по хранене и диететика ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ХРАНИ - НОВ ТРЕНД В ПРЕДПАЗНО-ПРОФЕСИОНАЛНОТО ХРАНЕНЕ;
- Проф. Каролина Любомирова, р-тел на проект ЕПСИЛОН, Катедра "Трудова медицина"- ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ „ЕПСИЛОН“ , ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ;

- Проф. Клаудио Колозио, колабориращ център СЗО, Милано, Италия - ДЕМОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИТАЛИАНСКОТО ОБЩЕСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА , ПРОЕКТ ЕПСИЛОН;

- Доц. Милена Стойчева, катедра "Трудова медицина", АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ СРЕД РАНИМИТЕ ГРУПИ РАБОТЕЩИ - ПРОЕКТ ЕПСИЛОН;

- Проф. д-р Красимир Визев, Национална асоциация по геронтология ФОЗ, ТРУДОСПОСОБНОСТ И АНТИЕНТРОПИЗЪМ В НАПРЕДНАЛА И СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ

- Гл. ас. Емилиян Радев, катедра, Превантивна медицина ФОЗ, ДЕМОГРАФСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ,ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ПРОЯВАТА НА СИНДРОМА БЪРНАУТ ПРИ ПОМАГАЩИТЕ ПРОФЕСИИ

Втора сесия (ВИДЕО):

- Доц. д-р Янка Проданова, дм- катедра "Трудова медицина", ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ В АКАДЕМИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ТРУДОВОМЕДИЦИНСКИ МЕНИДЖМЪНТ - ПРОЕКТ ЕПСИЛОН

- Гл.ас. д-р Милена Табанска - Петкова, дм, катедра "Трудова медицина"- ВЪЗМОЖНОСТИ НА МЕТОДА FINDRISC ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА СВЪРЗАНИТЕ С ТРУДА И СОЦИАЛНО-ЗНАЧИМИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ - ПРОЕКТ ЕПСИЛОН

- Ас. д-р Лидия Христова, дм катедра "Трудова медицина", СПЕЦИФИКИ НА ИНОВАТИВНАТА ПРАКТИКА ПО ПРОЕКТ ЕПСИЛОН ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ЛЕКАРИ.- ПРОЕКТ ЕПСИЛОН

- Доц. д-р Жени Стайкова, катедра „Превантивна медицина“ ПРОУЧВАНЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИТЕ ФАКТОРИ НА РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО ПРИ РАБОТЕЩИ В ШИВАШКО ПРЕДПРИЯТИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯПРОЕКТ ЕПСИЛОН

Трета сесия: (ВИДЕО):

- Асоциация „Здраве, безопасност, работоспособност“ - ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА В УНИВЕРСИТЕТИТЕ Г-жа Бойка Стоичкова, фирма Превента, ОСНОВНИ КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА СЪВРЕМЕННИ ЛПС

- Доц. д-р Росица Вачева - Добревска, УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ", ДЕКОНТАМИНАЦИЯ НА ФЛЕКСИБЕЛНИ ЕНДОСКОПИ В ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯТА-БЕЗОПАСНОСТ ЗА ПАЦИЕНТИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ ;
 - Доц. Румяна Янева, дм, катедра Икономика на здравеопазването ПРОУЧВАНЕ НА ЗАВИСИМОСТТА МЕЖДУ СОБСТВЕНОСТТА НА ЗДРАВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И СПАЗВАНЕТО ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА

- Г-н Борил Ташев, ПРЕДПАЗНИТЕ ЕКИПИРОВКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ВИСОКОРИСКОВИ ПРОФЕСИИ.

Коментари