Публикация

НС прие актуализацията на бюджета на първо четене


Със 120 гласа „за” и 51 „против” беше приет на първо четене проектът за актуализация на бюджета за тази година.

Предвижда се осигуряването на допълнителни разходи в размер
на 220 млн. лв. по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за сметка на средства от преходния остатък.
Допълнителни средства се планират и за социални дейности и премии за тютюнопроизводителите, както и за ограничаване на разходите и намаляване на фискалния резерв от 6,3 млрд. лв. до 4,3 млрд. лв.

Разходите на ведомствата трябва да се свият с 20%.

Коментари