Публикация

Пневмоцистовата пневмония в детска възраст – клинични наблюдения и литературен обзор

Пневмоцистовата пневмония в детска възраст – клинични наблюдения и литературен обзор

C. Chagas описва пневмоцистите, които сега отнасяме към микрофунгите ascomycetes (1909). За разлика от тях те не се повлияват от антимикотични, а от някои антипротозойни средства. Pneumocystis spp. се откриват в белия дроб на здрави хора и по-нисши животни – изолатите от човек днес се наричат P. Jiroveci (преди P. Сarini var. hominis), а тези от плъхове P. Carini.  Подвидовете пневмоцисти са морфологично и биологично сходни, но изследването на повърхностните антигени и секвенирането на гените им показват различия, обясняващи защо няма кръстосана инфекция между хора и животински видове.

 

Цялата презентация може да видите в прикачения файл:

Прикачени файлове

Пневмоцистовата пневмония в детска...

Коментари