Публикация

ВМА започва обучение на хирурзи от Югоизточна Европа

ВМА започва обучение на хирурзи от Югоизточна Европа

Военномедицинска академия ще обучава лекари от България и Югоизточна Европа, благодарение на създадения единствен по рода си в региона Международен референтен център.

Млади специалисти и специализанти ще имат възможността да усвоят всички иновативни техники

преминавайки курсове в Клиниката по чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургия и Клиниката по ендоскопска хирургия.

 

Придобитата напоследък все по-голяма известност на екипа на професор Никола Владов в международен план привлече вниманието на фирма „Джонсън и Джонсън”, която участва активно в обучителния процес на партньорите си с цел усъвършенстване на тяхната квалификация и добрата медицинска практика, с последващите ползи за пациентите.

 

Като уважаван член на многобройни международни професионални асоциации и особено като съосновател на най-младата международна асоциация за лапароскопска чернодробна хирургия,

професор Владов бе разпознат като хирург, достоен да обучава колегите си не само от България, но и от цяла Югоизточна Европа

Затова, във ВМА беше създаден Международен референтен център за обучение на млади хирурзи.

Първият курс се проведе в периода 7-9 ноември 2018 г., в рамките на който трима хирурзи от УМБАЛСМ „Пирогов” имаха възможността да наблюдават лапароскопски извършени хемиколектомия, хиатална херния, туморна резекция на надбъбрека и други, както и отворена уипъл панкреатикодуоденектомия.

От 22-23.11.2018 г. предстои следващ курс, този път с международно участие на хирурзи от Хърватия

Подобни обучения ще има и в Клиниката по ендоскопска хирургия, ръководена от полковник доцент Пламен Иванов, където тематиката е свързана предимно с лапароскопска колоректална хирургия. Първият курс, с трима хирурзи от УМБАЛСМ „Пирогов”, е насрочен за 14 и 15.11.2018 г.

Коментари