Публикация

Проведе се Национален симпозиум на Българската асоциация детска пневмология

Проведе се Национален симпозиум на Българската асоциация детска пневмология

На 10-11 ноември в София се проведе Деветият национален симпозиум на Българска асоциация детска пневмология. Темата тази година беше „Възпалителни заболявания на дихателната система в детска възраст“. В програмата, в която участваха изтъкнати наши хабилитирани лица и специалисти от различни болнични заведения, имаше включени 44 презентации.

 

Основните акценти от симпозиума бяха свързани с различни проблеми на детската пневмология:

 

  • етиологични фактори;
  • резистентност на бактериални и вирусни причинители;
  • клинична картина на редки заболявания;
  • епидемиология на заболяванията на дихателната система в България;
  • съвременни трактовки на проблеми в областта на белия дроб в областта на неонатологията.

 

Темата за възпалителните заболявания беше избрана поради факта, че те са 60% от всички заболявания на бронхобелодробната система.

 

Причините за появата им са обусловени от различни фактори, като по-важните са:

 

  • Струпването на населението в големите градове;
  • Замърсяването на околната среда;
  • Пренасянето на инфекции от единия край на света до другия за броени часове;
  • Един необоснован оптимизъм, че ние сме постигнали пълен контрол върху възпалителните заболявания, което не съответства на истината.

 

На този фон започва да се развива един нов феномен – резистентност и полирезистентност на бактериални щамове към съвременните антибиотични средства.

 

Напоследък се получават все по-трудни за диагностика, етиологично обусловени, различни видове заболявания на белите дробове. Тяхното лечение изисква колаборацията на различни специалисти. Детската пневмология би следвало да направи необходимото за едни много добре структурирани и организирани в колегиален стил интердисциплинарни взаимоотношения между оторинолариголози, педиатри, общопрактикуващи лекари, инфекционисти и всички останали специалности, които имат работа с белия дроб, за да може да се постигне ранна диагноза и излекуване до пълно възстановяване. Това е залог за намаляване на хроничните заболявания на белите дробове.  

Коментари

Изключтелно добре организиран симпозиум, с много полезни презентации, поставиха се много важни проблеми, които очакват решение от компетентните органи и не на последно място - като една червена нишка преминаваше  през повечето презентации мнението, че съвременната медицина не е солово изпълнение, а съвместна работа на различни специалисти!