Публикация

Д-р Самуил Казаков: Кардиохирургията към "Аджибадем Сити Клиник Бургас" предлага и осигурява всички опции в нашата специалност

Д-р Самуил Казаков: Кардиохирургията към "Аджибадем Сити Клиник Бургас" предлага и осигурява всички опции в нашата специалност

Д-р Самуил Казаков е новият началник на отделението по кардиохирургия в "Аджибадем Сити Клиник Бургас", с дългогодишен опит в сферата на кардиохирургията. Завършва Медицинския университет в София през 2003 г., а през 2014 г. придобива специалност по кардиохирургия. Работил е като ординатор в УМБАЛ "Света Екатерина" под ръководството на проф.Чирков и проф.Начев. От 2007 г. работи и участва активно в изграждането на екипа на отделението по кардиохирургия в болница "Токуда". Професионалните му интереси са в сферата на миниинвазивната митрална и аортна клапна хирургия. Заедно с доц. Николов изграждат единствената активна програма в България за минималноинвазивна хирургия на митрална и трикуспидална клапи. Преминал е курсове за квалификация в областта на минималноинвазивната хирургия в Лайпциг, Германия, Лион,Франция; за аортна хирургия в Хаяма, Япония, както и по хирургия на ритъмната патология в Прага, Чехия. От декември 2017 г. д-р Самуил Казаков разработва докторска дисертация на тема: "Минималноинвазивна хирургия на митралната клапа с десностранна миниторакотомия".

 

- Д-р Казаков, какви нови методи се прилагат в кардиохирургията в Бургас?

 

- Идеите са да се започне прилагането на минимално инвазивна хирургия, която е бутикова, атрактивна и модерна, при смяна на митрална и трикуспидална клапи. Това се случва с 5-6 см разрез отдясно между 5-6 междуребрие - извършва се същата оперативна интервенция, каквато и с конвенциалната отворена хирургия. Това е интервенция с козметичен резултат (почти невидим разрез) максимално бързо възстановяване, в рамките на 2-4 дни, малка травма за пациента. Благодарение на този метод можем да свършим най-доброто за клапата и за пациента, разбира се.

 

- Миниинвазивната хирургия измества ли вече традиционните операции и какви са предимствата за пациента при тях?

 

- Определено има повишен интерес към минимално инвазивните достъпи като те са различни по видове. Предимствата за пациента са минимална кръвозагуба , травматизмът и болката след операцията са намалени до минимум и рискът от следоперативни инфекции е значително занижен. Престоят в болница е скъсен, възстановяването и връщането към нормалният начин на живот е по-бързо. Козметичният ефект от интервенцията е допълнение към предимствата на метода.

 

- Специализирали сте по целия свят. Какво от практиката на Запад се внедрява в "Аджибадем Сити Клиник" и можем ли да кажем, че каквото се прави в Япония, Германия и Франция, се прави и в Бургас?

 

- Категорично, да. Екипът, който ме посрещна тук, е изграден от практикували в София и по света, опитът, който е привнесен тук е безценен. Открито заявавям, че отделението по кардиохирургия към "Аджибадем Сити Клиник Бургас" предлага и осигурява всички съвременни опции в нашата специалност. Цялата болница покрива

всички съвременни възможности и техники за лечение на кардиологичните пациенти. Ние работим в екип с инвазивните кардиолози в т. нар. "сърдечен тим" за индивидуализиране на протокола за лечение на всеки болен.

 

- Ако клиниката в Бургас е на световно ниво, бихте ли препоръчали на пациентите да не практикуват здравен туризъм да ходят в други градове да се лекуват?

 

- Определено. В нашата професия никой не може да забрани на никого, против волята му, какво и да е. Пациентите са свободни да се консултират, да търсят други мнения и препоръки, но посланието ни е, че има болница и екип, който осигурява 24 часа планово и спешно лечение на цялата гама сърдечна патология. Нашите непосредствени и дългосрочни резултати ни нареждат сред средноверопейските кардиологични болници и жителите на Бургас трябва да се гордеят, че имат специалисти , които да се грижат за техните сърца.

 

- Какво място заема превенцията във вашата работа?

 

- На първо място, преди всичко е профилактиката, след това е диагностика и лечението. Пациенти, които посещават редовно лекаря си, откриват заболяванията си много по-рано. Затова консултирайте се често със своя кардиолог, изследвайте се, опитвайте се да водите здравословен начин на живот - бъдете активни, движете се повече, намалете рисковите си фактори - тютюнопушене , злоупотреба с алкохол, наднормено тегло, това , което зависи от вас.

Коментари