Публикация

Кирил Ананиев: Имаме проблем с донорството и не можем да си затваряме очите

Кирил Ананиев: Имаме проблем с донорството и не можем да си затваряме очите

Проблемите, свързани с донорството в страната, мерките за преодоляването им, добрите практики при реализирането на донорски ситуации и кондиционирането на донорите бяха обсъдени на среща между ръководството на Министерството на здравеопазването, координаторите по донорство и директорите на многопрофилните болници с над 50% държавно участие, в които има разкрити донорски и трансплантационни центрове.

 

Министър Ананиев запозна присъстващите с действията, предприети от ведомството за насърчаване на донорството.

В момента се подготвя Национална програма за донорството и Пътна карта към нея

Работим и по изменението на Наредба № 29, която урежда финансирането на трансплантациите. В постоянен контакт сме с най-добрите центрове по трансплантология в Европа за обмяна на опит и обучение на наши специалисти, посочи здравният министър. 

Кирил Ананиев обясни, че очаква през декември Негово Светейшество патриарх Неофит и Светият синод да излязат с официално становище относно донорството. Предстои среща и с Националния съвет на религиозните общности в България.

 

„Броят на хората, които чакат за органи, се увеличава, а броят на донорите, съответно и на трансплантациите, намалява. Имаме проблем и не можем да си затваряме очите. Ето защо е важно да работим не само на национално ниво, но и по места чрез вас, координаторите по донорство“, беше категоричен министърът на здравеопазването.

 

С негова заповед

ще бъдат създадени и три работни групи, които да предложат по-добър механизъм за организация на процесите по донорство

на ниво областни структури, както и да изработят препоръки, ръководства и насоки за работата на координаторите по донорство.

Подготвя се и въвеждането на система за автоматизация и контрол на дейността относно оповестените в Изпълнителната агенция по трансплантации донори – какъв е донорът, къде се намира, кой и как го кондиционира и т.н., посочи зам.-министър Бойко Пенков.

МЗ работи по изготвянето и утвърждаването на медицински стандарт по донорство

който да стъпи на добрите европейски практики.

 

Координаторите по донорство призоваха за провеждането на повече и регулярни обучения с цел подобряване качеството и организацията на тяхната работа.
Ръководството на нинистерството пое ангажимент за периодичност на срещите с координаторите по места и надграждане на постигнатите до момента резултати.

Коментари