Публикация

Започват преговорите по НРД 2019

Започват преговорите по НРД 2019

Преговорите по параметрите на Националния рамков договор за 2019 г. стартират с вече утвърден график за болнична медицинска помощ.

Заседанията на експертно ниво между договорните партньори БЛС и НЗОК ще започнат с първо заседание на 19 ноември

(понеделник) с бордовете по специалности и ще приключат на 29 ноември (четвъртък).

 

На срещите приоритетно

ще бъдат обсъждани общите текстове на НРД за болнична помощ

- цените и обемите на медицинските дейности за 2019 г., методиките за остойностяване и закупуване, контролът, санкциите и арбитражът и други.

 

Срещите ще се провеждат в централата на НЗОК, гр. София, ул. „Кричим“ №1

 

Подробния график на срещите може да видите в прикачения файл.

 

Прикачени файлове

pdf

Коментари