Публикация

Ученици и студенти се включват в превенцията на ХИВ и HPV


В рамките на кампанията за профилактика на сексуално предавани инфекции U Ch00se започва конкурс за оригинални идеи за комикс. В него могат да се включат ученици и студенти до 25-годишна възраст.

От кандидатите се изисква да представят сценарна концепция (до 400 думи) по темата „Профилактика на сексуално предаваните инфекции, с акцент върху ХИВ (човешки имунодефицитен вирус) и HPV (човешки папилома вирус)”. Трябва да е застъпена полезна информация и да се въздейства емоционално на аудиторията.

Предложенията могат да се изпращат до 23 юли на електронен адрес:  uchoose@uchoose.bg, или на пощенски адрес: София 1000, бул.„Васил Левски” 54, ет. 1,  АПОЗ и приятели - за конкурса за комикс U Ch00se.

Задължително условие за участие в състезанието е материалите да са авторски.
Имената на спечелилите ще бъдат обявени на 10 август. Трите най-добри идеи за комикс ще бъдат професионално реализирани. Те ще се разпространят в многохиляден тираж в София, Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора, както и в Интернет.

Подробни условия за участие в конкурса са публикувани на сайта на кампанията - http://uchoose.bg/konkurs_za_ideq_za_komiks_u_ch00se1.html.


Коментари