Публикация

Хомеопатията влиза официално в българска болница

Хомеопатията влиза официално в българска болница

МБАЛ "Хаджи Димитър" в гр. Сливен вече успешно интегрира хомеопатия и Шуслерова терапия като

допълнителен терапевтичен метод

Лечебното заведение е първото в България, което започва да въвежда хомеопатичното лечение, съобщи на пресконференция д-р Дора Пачова, председател на Асоциацията на лекарите хомеопати в България. 

лекари лекуват с хомеопатия в Сливен

Педиатърът д-р Галина Пенкова и неврологът д-р Гергана Александрова  консултират пациенти и техните близки, като в началото хомеопатичната терапия е подкрепяща, като след изписването, в зависимост от състоянието на болния, алтернативният метод може да стане и основен. Хомеопатичното лечение започва да се въвежда от 2017 г., като първоначално стартира в неврологичното отделение на сливенската болница. Прилага се при леки и средно-тежки травми, при лечение на инсулти, парализи, карпал, главоболие, депресии, периферен болков синдром и др. Нерядко се налага да се използва и при лечение на алергични реакции и нежелани странични ефекти от конвенционални медикаменти. Д-р Пачова подчерта, че цел на АЛХБ е да има все повече разбиране от ползата на хомеопатията в съвременната медицина у нас, което ще бъде и една от основните теми на провеждащия се в София от 15 до 18 ноември 2018 г.  Международен хомеопатичен симпозиум -

Хомеопатията на 21 век

Основен фокус на форума е интеграцията на хомеопатията в хуманната, ветеринарната и денталната медицинска практика. България е за пръв път домакин на престижното хомеопатично събитие.

 

Уникалният формат на симпозиума демонстрира на практика интеграцията, от която толкова много се нуждае съвременната медицина.

Хуманни, ветеринарни и дентални специалисти

се обединяват в името на една по-добра еко система, в която основната цел е здравето на всички. Човечеството е достигнало период, в който колективното съзнание се разширява, за да може човекът все по-добре да осъзнава и разбира взаимосвързаността на всички процеси и на всички живи същества. 

Затова все по-често говорим за интегративна медицина, интегрално здраве, холистично, цялостно разбиране за живите същества. Това е и причината все повече лекари да изучават и прилагат интегриран подход в практиката си.

изтъкна д-р Пачова. 

 

На форума българските хомеопати ще обменят клиничен опит и добри практики със свои изтъкнати колеги от Германия, Франция, Швейцария, Швеция, Турция, Холандия, Индия, Италия, Австрия, Колумбия и др.

хомеопатия Петър Дънов

 

Хомеопатията в България

По данни на АЛХБ над 3000 български лекари интегрират различни алтернативни методи за лечение в медицинската си практика, включително и хомеопатия. 2 500 от тях са преминали някакъв обучителен курс по хомеопатия. 200 са лекарите хомеопати, които лекуват изключително с хомеопатични средства. Над 1 000 са медицинските специалисти, които включват ги като съпътстваща терапия.

Коментари