Публикация

Националната здравна карта – акцент на среща между МЗ и БЛС


Министърът на здравеопазването проф. Анна-Мария Борисова проведе работна среща с председателя на Българския лекарски съюз д-р Цветан Райчинов във връзка с резултатите от извършената инвентаризация на болничната система и свързаната с това подготовка по изработване на национална здравна карта. 

Общо беше мнението, че изработваните карти по области са една моментна снимка на състоянието на лечебната мрежа и имат предварителен характер, съобщи Министерството на здравеопазването.

Както националната, така и областните здравни карти ще бъдат приети окончателно след гласуване и публикуване на поправките на Закона за лечебните заведения в Народното събрание. 

На срещата министър Борисова изрично е заявила, че при изработването на здравните карти ще бъдe отчетена спецификата на всеки отделен регион. Тя отново е потвърдила, че болници няма да бъдат закривани, а предстои те да адаптират своята дейност в съответствие със законовите изисквания и със стандартите.

Проф. Борисова и д-р Райчинов са обсъдили и необходимостта от сериозни промени във връзка с разширяване и подобряване на възможностите за специализация на лекарите. Допълнително е дискутиран и въпросът в подготвяните нива на компетентност на болниците изрично да бъде визирана възможността специалистите по вътрешни болести да работят в терапевтични отделения.

Коментари