Публикация

В кои страни прекаляват с употребата на антибиотици

В кои страни прекаляват с употребата на антибиотици

Доклад на СЗО показва какво е използването на антибиотици в различните държави. Данните са изготвени по повод Световната седмица за отговорно прилагане на антибиотиците, която се провежда от 12 до 18 ноември. Разгледаният период обхваща 2015 - 2016 година.

Забелязва се рязка диспропорция в употребата на антибиотици

В страните с нисък стандарт на живот, т.нар. бедни страни, те се използват рядко и това означава, че населението не е достатъчно защитено от инфекциозни заболявания.

В много страни с високо и средно ниво на доходите на глава от населението употребата на антибиотици превишава нормалното ниво.

В държавите, където няма никакъв икономически проблем с достъпа до антибиотици, несъответствията също са огромни.

Антибиотичната резистентност може да изпревари по смъртност рака

За пример  –  употребата на антибиотици в Холандия е 9,78 определени дневни дози (Defined daily doses, DDD) на 1 000 жители на ден.

Във Франция този показател вече е 25,92, във Великобритания – 20,47, а в Германия – 11,49.

Най-висок показател сред страните,

предоставили данни на СЗО, е отчетен в Монголия – 64,41 DDD. Иран, Турция и Судан също имат сериозни проблеми с прекалената употреба на антибиотици.
 
Неконтролируемият прием на антибиотици е водеща причина за появата на лекарствена резистентност и то към социално значими заболявания като туберкулозата, алармират учените.

Коментари