Публикация

ХЕПАТОСПЛЕНО-МЕГАЛИЯ ПРИ ГАСТРОЕНТЕРОЛО-ГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

ХЕПАТОСПЛЕНО-МЕГАЛИЯ ПРИ ГАСТРОЕНТЕРОЛО-ГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

•Хепатомегалия - чернодробна маса > 1,25 от нормалната, която за възрастен е 2,5% от общото тегло
•Хепаталният обем се мери с ЯМР,  SCAN  метод или ултрасонографски
•Важна е диагнозата на порталната хипертония – doppler ехография
•При голяма хепатомегалия се развива фиброза, което може да доведе до хепатопулмонален синдром.
При ексесивна хепатомегалия и развитие на фиброза не може да се намали обема на черния дроб. 

 

Доц.д-р М.Георгиева,дм

МАБАЛ “Св.Марина”Варна

10.11.2018г., Русе

 

Виж повече в прикачения файл: 

Прикачени файлове

Коментари