Публикация

Г. Първанов: Болничното оптимизиране да стане след анализ


Трябва да се върви към оптимизиране, към свиване на болничната мрежа. Но това да стане на базата на анализ.
За да може да сме сигурни, че няма да има и един българин, който няма да се ползва от конституционното си право на здравна помощ, каза президентът Георги Първанов пред БТВ.

„Трябва да се извлече поука от онова, което предишният министър на здравеопазването започна, но не направи. В това число и от негативните му действия.
Той обяви една много мащабна реформа, макар и недобре премислена. В хода на срещите си по места според мен той започна да избистря концепцията си”, посочи президентът.

„Трябва да се създадат шест високоспециализирани университетски болници, които да съвпадат с районите на планирането в развитието на страната. По онези 28 региона, окръзи, да има съответните държавни и общински болници, които да развиват една много по-широка мащабна дейност. Оттам нататък да се анализира възможността във всяка едно по-малка община как да изглежда здравното заведение”, каза още Георги Първанов.


Коментари