Публикация

Акценти от Първия интердисциплинарен форум по клинична ревматология

Акценти от Първия интердисциплинарен форум по клинична ревматология

Първият интердисциплинарен форум по клинична ревматология събра в к.к. Боровец ревматолози, травматолози-ортопеди, специалисти по образна диагностика, невролози и имунолози, за да обсъдят практическите измерения на специалността и успешната колаборация в името на пациента.

 

От 16 до 18 ноември 2018 г. водещи български специалисти дискутираха

клинични случаи от различните области на ревматологията и близките клинични специалности

Първото по рода си научно събитие се организира от Българското медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза като естествено продължение на научните конференции, посветени на остеоартрозата и остеопорозата. БМДОО обединява специалисти от различни области на медицината, предимно ревматолози, обучени за активно откриване на пазиенти с висок фрактурен риск с FRAX индекса, правилна интерпретация на DXА изследването и костните маркери, детайлното познаване на терапевтичния мониторинг на терапията.

остеопороза

 

Повече от половината жени, страдащи от остеопороза, не се лекуват

и това важи не само за България, но като цяло за Европа. У нас обаче този процент е застрашително висок - 95 на сто от жените, поразени от остеопороза, не извършват никаква терапия.

Редукция на фрактурния риск е основната цел, която си поставя дружеството,

изтъкна неговият председател проф. Златимир Коларов. За да бъде постигната успешно, е необходимо:

  • своевремнно отдиференциране на високорисковите от нискорисковите контингенти - клинични прегледи и ОДМ - DXА;
  • своевременно адекватно лечение;
  • активно и продължително мониториране на болните;
  • обучение на болния и неговите близки;
  • обучение както на хората в риск, така и на здравите.

Здравната просвета и информираност на населението

са от основна важност за превенцията на остеопорозата и остеоартрозата и за тяхното успешно лечение. Трябва да бъдат извършени:

 

БМДОО

  • идентификация на рисковете;
  • мотивация за изследване;
  • започване на лечение и придържане към него;
  • контролни изследвания и консултации;
  • медийни кампании за разясняване рисковете, превенцията и необходимостта от терапия.

 

Работата с лекарите

Те трябва да идентифицират рисковите пациенти. Да ги насочат към изследване на КМП и маркерите на костната обмяна. Специалистите трябва да построяват ДД и да започнат своевременно лечение на болните пациенти, както и стриктно да проследяват неговата ефективност. По този начин те извършват и ефективно проследяване на фрактурния риск.

 

подчерта проф. Коларов.

Освен остеопорозата, на форума се дискутираха и:

Възпалителните ставни заболявания и кристални артропатии - рисковете от биологично лечение при анкилозиращ спондилит и мястото на ксБПАРЛП при лечението на ревматоиден артрит. Проф. Румен Стоилов засегна дискусионната тема - възможна ли е ремисия при РА и какви са показателите, които трябва да бъдат  проследявани.  Проф. Рашков изясни връзката между имуногенността и ревматологичните заболявания.

Голямо място на беше отделено на

подаграта - най-често срещани грешки при лечението й,

както и използване на мускулоскелетния ултразвук в грижата за болните от подагра - представено от д-р Родина Несторова. Присъстващите имаха възможността да видят и документалния филм "Болестта на царете" по сценарий на проф. Златимир Коларов.

 

Две сесии бяха посветени на Системните заболявания на съединителната тъкан и ортопедията и неврохирургията. Какво следва да бъде лечението при гонартроза - предизвикателства и практичен опит, споделен от водещия ортопед проф. Пламен Кинов. Проф. Кинов разгледа и остеонекрозата на бедрената става и възможно ли е да бъде избегнато протезирането.

Българското сдружение на болните от болестта на Бехтерев

представи както основните проблеми, пред които са изправени ревматично болните, така и многото свършена работа и начертани бъдещи цели. Беше отбелязана и добрата и много успешна колаборация с CredoWeb в кампанията "Изправи се срещу болестта на Бехтерев"

Бехтерев

 

Председателят на сдружението Живко Янков е и председател на  Световната организация на болните от болестта на Бехтерев, което е голямо признание за работата му.

 

 

 

Коментари